กลุ่มทรู เปิดขายหุ้นกู้ TUC ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคมนี้

กลุ่มทรู โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ได้รับอนุมัติการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ TUC ครั้งที่ 1/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี และ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน14,000 ล้านบาท จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ TUC ได้รับการจัดอันดับจากทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ จะเปิดให้จองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562

นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ได้อนุมัติให้บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ออกและจำหน่ายหุ้นกู้ TUC ครั้งที่ 1/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และ
  • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 14,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ TUC ได้รับการจัดอันดับจากทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังเตรียมเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 อายุ3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 12,246 ล้านบาท กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 โดยหุ้นกู้TRUE ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งว่ามีระดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หุ้นกู้ TUC จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777