19 ปี ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม สู่สังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน


by Tong
15-01-2019 11:00:07

เส้นทางของคาราวานผ้าห่มผืนเขียว ที่เดินทางส่งมอบไออุ่นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 19 ปีนี้ ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้ม เติมเต็มความอบอุ่นให้ผู้คนในหลายพื้นที่ จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ได้ส่งมอบผ้าห่มเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3.8 ล้านผืนสู่มือผู้รับ สะท้อนความตั้งใจที่จะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไปยังพื้นที่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

คาราวานแห่งความสุขของปีนี้ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 19 เดินทางมามอบผ้าห่มกว่า 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 15 จังหวัด พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มาร่วมมอบของขวัญ แบ่งปันไออุ่นกับคาราวานต้านภัยหนาวในปีนี้ด้วย

ระหว่างการเดินทางเราได้เห็นโมเมนต์สุดประทับใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ที่ไม่อาจจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ครบถ้วนเหมือนอย่างที่เราได้เดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง หนึ่งรอยยิ้มที่จริงใจ นั้นสร้างความหมายและพลังในการดำเนินชีวิตอย่างประเมินค่ามิได้ คุณค่าแห่งการแบ่งปันในช่วงเวลาเหล่านี้ นั้นช่วยสะท้อนความหมายของการดำรงอยู่ในสังคม รอยยิ้มทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนนำมาซึ่งความสุขที่ส่งต่อถึงกันและกัน จากคนไทย...เพื่อคนไทย ส่งต่อออกไปเป็นทอดๆ

การเดินทางของคาราวานแห่งไออุ่น จะยังคงเดินทางไปสู่พี่น้องคนไทยต่อไปในทุกๆ ปี ด้วยปณิธานแห่งการให้ที่จะขยายส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบความห่วงใยที่คนไทยมีให้แก่กัน ไทยเบฟฯ ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นผ่านโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนตลอดไป

#ThaiBev #AlwaysWithYou #ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว #ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter