LINE MAN ส่งความห่วงใยมอบหน้ากากกันฝุ่น N95 ให้ผู้ขับขี่ LINE MAN

สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละลอง PM 2.5 ที่มีปริมาณมากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางเดินหายใจของคนเมืองจนเกิดความกังวลในสังคมวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องเผชิญฝุ่นมลพิษอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ LINE MAN ที่ยังคงต้องให้การบริการทั้งส่งอาหาร, ส่งพัสดุ, บริการแมสเซ็นเจอร์, และบริการส่งของจากร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งพบว่าหน้ากากกันฝุ่นกำลังเป็นที่ต้องการมากส่งผลให้ขาดตลาดอยู่ในเวลานี้ “LINE MAN” จึงได้มีการส่งมอบหน้ากากกันฝุ่น N95 ให้กับผู้ขับขี่ LINE MAN ในช่วงสัปดาห์นี้

ธารวิทย์ ดิษยวงศ์ ผู้จัดการบริการ LINE MAN Messenger & Parcel (ส่งพัสดุ) กล่าวว่า “LINE MAN ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะของผู้ขับขี่ LINE MAN ทุกคน ซึ่งจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากพนักงานผู้ขับขี่ LINE MANจำนวนมาก ที่จะต้องให้บริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับฝุ่นละอองในท้องถนนถึง 8-10 ชั่วโมงต่อวัน และโดยส่วนใหญ่จะให้บริการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ที่เป็นพื้นที่สีแดงที่มีฝุ่นละอองและมลพิษจำนวนมาก อีกทั้งพบว่าภายหลังที่มีการตื่นตัวเรื่องอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ก็พบว่ามีการใช้บริการ LINE MANเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของประชาชนทั่วไปในการออกจากบ้านหรือสำนักงาน จึงเลือกใช้บริการ LINE MAN เพื่อป้องกันการเผชิญกับฝุ่นละอองภายนอกอาคาร ซึ่งเราพบว่าผู้ขับขี่ LINE MAN บางส่วนยังไม่มีการสวมหน้ากากที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 หรือ มลพิษ สืบเนื่องจากสินค้าขาดตลาดอยู่ในเวลานี้”

โดยล่าสุด ทาง LINE MAN ได้วางแผนที่จะส่งความห่วงใยให้กับผู้ขับขี่ LINE MAN ด้วยการแจกหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษขนาดเล็กแก่ผู้ขับขี่ LINE MAN โดยจะมีเริ่มส่งมอบภายในสัปดาห์นี้