เทน้ำดื่มปี 2018 “สิงห์” ยังเป็นเบอร์ 1 แม้ “คริสตัล” จะหายใจรดต้นคอ