เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมมีมติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.82 บาท เชิญชวนผู้ถือหุ้นรวมพลังลดโลกร้อน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ในอัตรา 0.82 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,114,233,937 บาท และในการจัดประชุมครั้งนี้ เคทีซียังได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้เท่ากับ 52,815.84 กิโลคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 5,868 ต้น โดยเคทีซีได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” เพื่อรณรงค์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้