คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบ ‘สุขา สุขใจ’ มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เชียงคาน อำเภอเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนประเทศไทย ในจังหวัดเลย เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งยอดเขาและสันภู ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพ และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดำเนินโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ’ เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดได้มาตรฐานรูปแบบสากล เป็นแห่งที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสร้างมาตรฐานของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีสื่อมวลชน และแขกผู้เกียรติร่วมส่งมอบ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ’ มอบห้องน้ำให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบสากล ‘Universal Design’ สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน โดยได้มีการส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี, สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน และวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2562 จะดำเนินการต่อจากแผนงานของปีก่อน เน้นการต่อยอดหรือนโยบายต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยจะชูอัตลักษณ์เมืองรอง มาสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจะมีการประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคัดกรองชุมชนในการส่งเสริมด้านการตลาดต่อไป และเพื่อให้จังหวัดเลย หนึ่งในพื้นที่เมืองรองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว จึงร่วมกับภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่ 5 เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับความสุขใจ และสุขกายอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกด้วย

นายนิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “การพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว ที่ในปัจจุบันบางพื้นที่อาจจะยังมีห้องน้ำให้บริการที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยสนับสนุนการสร้างห้องน้ำในแหล่งชุมชน เพื่อสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำ โดยห้องน้ำที่ก่อสร้างจะมีรูปแบบสากล ‘Universal Design’ มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ประตูถูกออกแบบเป็นบานเลื่อนเพื่อตอบโจทย์ สำหรับเด็ก คนชรา รวมถึงผู้พิการอีกด้วย”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า “จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีอากาศเย็นแทบทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมมานอนเต็นท์ริมโขงที่เชียงคาน โดยเฉพาะที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดเลยทั้งสิ้น 2,242,568 คน เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท การที่คิง เพาเวอร์ เข้ามาสนับสนุนห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานระดับสากลในพื้นที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และในวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ได้มอบห้องน้ำ ‘พลังคนไทย สุขา สุขใจ’ ให้กับชาวจังหวัดเลย ผมเชื่อว่า สุขา สุขใจ จะช่วยสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้กับชุมชนอย่ายั่งยืน”

#kingpowerthaipowerพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#สุขาสุขใจ