Trendsetting Japan 2010

นิมิตหมายใหม่ของกระแสนิยมในศักราชนี้เกี่ยวเนื่องมาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2009 ซึ่งแสดงบทบาทสำคัญเป็นตัวกำหนด Trendsetting ในปีใหม่นี้ ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ภายใต้คีย์เวิร์ด “Innovation” และ “Ecology”

แนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมาแรงในปีนี้จะยังวนเวียนข้องเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมใหม่ และหากยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็คงไม่ตก Trends ของปีนี้