“พริ้นซิเพิล แคปิตอล” เซ็นเอ็มโอยู ม.อัสสัมชัญ ร่วมพัฒนาโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ


นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ และ ดร.สาธิต วิทยากร (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) และบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พร้อมด้วย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี และ นายสมพล ณ สงขลา (ซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันพัฒนาทางการแพทย์ การศึกษา และโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาคาร C ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้