อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ไตรมาสที่สองของอาลีบาบานั้นถือว่ายอดเยี่ยมมาก ฐานลูกค้าของเราเติบโตไปอยู่ที่ 674 ล้านคนต่อปี แสดงให้เห็นถึงแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคที่ยอดเยี่ยมของเรา” นาย แดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เราจะขยายฐานลูกค้าของเราต่อไป และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยรายได้ที่มาจากธุรกิจพาณิชย์หลักของเรา เรายังคงลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาสู่ธุรกิจกว่าล้านรายทั่วโลก”

“ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา ถือว่าดีมาก แสดงรายได้ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 42 ขณะที่ รายได้รวมนั้นเติบโตร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า” แมกกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว

“เรายินดีที่ได้เห็นจำนวนผู้ใช้และการใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มของเรา เราตั้งเป้าที่จะลงทุนต่อไปเพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาว พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนในแต่ละด้านการลงทุนของบริษัท”

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดังต่อไปนี้

  • รายได้รวม 114,924 ล้านหยวน (16,741 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

  • ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 674 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

  • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 755 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งสูงกว่าในเดือนมีนาคมของปี 2562 ถึง 34 ล้านคน

  • กำไรจากการดำเนินการ 24,375 ล้านหยวน (3,551 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 204จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ถ้าหากรวมค่าคอมมิชชั่นที่ แอนท์ ไฟแนนเชียล ได้จ่ายให้กับพนักงาน เพื่อเป็นรางวัลจากผลงานแล้วกำไรจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ค่าใช้จ่ายนี้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพราะในระหว่างไตรมาส แอนท์ ไฟแนน ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทฯจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน ในระหว่างที่ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,238 ล้านหยวน (5,716 ล้านเหรียญสหรัฐ)

  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 41,025 ล้านหยวน (5,976 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจ Marketplace-based ของอาลีบาบา ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 46,800 ล้านหยวน (6,817 ล้านเหรียญสหรัฐ)

  • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 21,252 ล้านหยวน (3,096 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 19,122 ล้านหยวน (2,785 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 30,949 ล้านหยวน (4,508 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

  • กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 8.06 หยวน (1.17 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 12.55 หยวน (1.83 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 34,612 ล้านหยวน (5,042 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 26,361 ล้านหยวน (3,840 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะสร้างสาธารณูปโภคด้านการค้าในอนาคต