PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ส่งต่อโอกาสเพื่อผู้พิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โครงการอาสาศิลป์ ร่วมกับบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ เพื่อสนับสนุนจัดหาซื้ออุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท นำโดย เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว และพิการซ้ำซ้อน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กพิเศษกว่า 143 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสฐานะทางบ้านยากจน ผู้สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือร่วมบริจาค ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอกชัย วรรณแก้ว เลขที่บัญชี 085-2-63332-8 หรือบริจาคสิ่งของได้ที่ บ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว 421/48 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10770 ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 418 2885