ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ Paw it forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี ในงาน “มหกรรมคนรักสัตว์เลี้ยง Dog’s Ville 2019”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Paw it forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์” ในงาน “มหกรรมคนรักสัตว์เลี้ยงDog’s Ville 2019” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์  ขอเชิญชวนให้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรีจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเชิญร่วมบริจาคเงินแลกรับเสื้อยืด กระเป๋าเก๋ๆ และกระดาษโน๊ตจากโครงการฯ รวมถึงรับบริจาคอุปกรณ์ของใช้ในการดูแลสุนัขทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักพิงฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า โครงการ “Paw it forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์”  มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระดำริและพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสุนัขจรจัดและเพื่อดูแลควบคุมการแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน โดยเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สามารถรองรับสุนัขจรจัดจำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงควรมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข เพื่อลดปัญหาความไม่พร้อมในการเลี้ยงสุนัข ที่นำมาสู่การละเลย หรือทอดทิ้งให้เป็นภาระของสังคม

ทั้งนี้ โครงการ Paw it forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จะร่วมเปิดบูธจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน “มหกรรมคนรักสัตว์เลี้ยง Dog’s Ville 2019” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้

– บริการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรีจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

– นิทรรศการวิดีทัศน์ แนะนำศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

– มุมถ่ายภาพกับสุนัขแสนรัก

– ร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนศูนย์พักพิงฯ แลกรับ เสื้อยืด กระเป๋าเก๋ๆ และกระดาษโน๊ตจากโครงการ หรือบริจาคอุปกรณ์ ของใช้ในการดูแลสุนัขทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วคุณภาพดี

– เปิดลงชื่อผู้มีจิตเมตตาที่จะรับสุนัขจากศูนย์พักพิงฯ ไปอุปการะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และศูนย์
พักพิงฯ ยังรับดูแลตรวจรักษาสุนัขที่รับอุปการะให้ฟรีตลอดชีวิต

– กิจกรรมเสวนาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัข จากดารา และวิทยากรชื่อดัง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

: “๙ เรื่องที่ทรายกับลูเต้อร์ อยากให้ทุกคนรู้” โดยคุณทราย – คีริน เตชะวงศ์ธรรม กับสุนัขนำทาง ลูเต้อร์ และคุณเชน ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ (พฤ. ๒๒ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

: “ถามใจก่อนเลี้ยงสุนัข” โดยคุณกระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล และ คุณสีตลา จุฑะรพ ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ (ศ. ๒๓ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

: “พฤติกรรมน้องหมา สามารถแก้ไขได้” โดยคุณเวฟ-วิภพ บางยี่ขัน คุณสะธี ใบหยก และคุณช้อนส้อม กมลา นักปรับพฤติกรรมสุนัข (ส. ๒๔ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.)

: “ฝึกหมาจร ให้กลายเป็นซุปตาร์” โดยคุณณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม และคุณวันไชย เจียมภักดี ครูฝึกสุนัขระดับประเทศ (อา. ๒๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.)

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดได้ที่ ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ “พอว์ อิท ฟอร์เวิร์ด เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์” เลขที่ ๒๓๖-๒-๑๕๒๐๖-๔ หรือสนใจรับอุปการะสุนัขที่ผ่านฝึกการวินัยไปเลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมตรวจรักษาฟรีตลอดชีวิต ติดต่อได้ที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เลขที่ ๙๐๖ หมู่ ๑๔ ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ โทร ๐ ๔๔๓๐ ๐๗๓๑