Dogdays®

การคิดจะมีสุนัขสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆ ในญี่ปุ่นก็พึงกระทำได้ เพราะนอกจากเหตุผลเรื่องของเศรษฐานะแล้ว ยังมีปัจจัยที่อยู่อาศัยมาเป็นตัวแปรสำคัญ เนื่องจากอพาร์ตเมนต์ทั่วไปมักจะไม่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยเลี้ยงสุนัขได้

กระนั้นก็ดี ยังมีกลุ่มคนที่มีความพร้อมด้วยประการทั้งปวง ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่เป็นกลุ่มที่รักและเลี้ยงดู “สุนัข” ราวกับ “สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว” กอปรกับการมีกำลังซื้อสูงเป็นอุปสงค์สำคัญของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุนัข จนอาจกล่าวได้ว่าสุนัขในญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่แพ้เจ้าของ

Dogdays? เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจ Theme Shop ที่สนองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยความชัดเจนทั้งคอนเซ็ปต์และรูปแบบร้าน One-Stop Shopping ผนวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสินค้าและบริการสำหรับสุนัขเท่านั้น ทำให้ธุรกิจในลักษณะนี้กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในญี่ปุ่น

การขยายสาขา Dogdays? สู่ทำเลทองบนแลนด์มาร์คล่าสุดของมหานครโตเกียวในห้วง เวลานี้ที่ Tokyo Midtown ย่อมเท่ากับเป็นการรุกคืบเข้าเสนอความสะดวกใกล้กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าระดับ A++ ที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงในย่าน Roppongi และ Azabujuban ด้วยบริการระดับพรีเมียร์ที่ครบวงจร