CAT สนับสนุน PTC ACADEMY จัดอบรมกลุ่มผู้บริหารธุรกิจไอซีที-โทรคมนาคมจาก 40 ประเทศทั่วโลก

CAT สนับสนุนการจัดอบรมโทรคมนาคมระดับโลก PTC ACADEMY Bangkok: Executive insight for Exceptional Leaders “ไฮไลต์” ดึงผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำจากหลากหลายประเทศร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทำ Workshop เข้มข้น ระหว่าง 23-25 กันยายนนี้ มั่นใจเป็นเวทีสร้างนักบริหารยุคใหม่ เชื่อมเครือข่ายในวงการโทรคมนาคม 40 ประเทศในภูมิภาค Asia Pacific เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจระหว่างประเทศ

นางอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่าCAT ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นผู้แทนอยู่ในองค์กรด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศในระดับสากลมาโดยตลอด ได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดอบรมระดับโลก PTC ACADEMY Bangkok: Executive insight for Exceptional Leaders ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ อาคาร CAT TOWER บางรัก  โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือบทบาทในองค์กรชั้นนำด้านโทรคมนาคมจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม

โดย PACIFIC TELECOMMUNICATIONS COUNCIL หรือ PTC นั้น  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทางด้าน ICT ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยในทุกปีจะมีการจัดการประชุม, จัดฝึกอบรมในระดับนานาชาติหมุนเวียนในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีสมาชิกใน 45 ประเทศ จำนวนกว่า 3,000 ราย จาก 300 บริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทในแวดวงธุรกิจโทรคมนาคม ไอซีที และบริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

“กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรม PTC ACADEMY Bangkok: Executive insight for Exceptional Leaders  จะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่จากประเทศต่าง ๆ ในธุรกิจโทรคมนาคมที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยไฮไลต์ของการอบรมครั้งนี้คือวิทยากรที่มาจากหน่วยงานชั้นนำ วิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานกับ British Telecom, Telstra และHutchison, วิทยากรจาก Equinix ผู้ให้บริการ Data Center รายใหญ่ในระดับสากล และวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ซึ่งเคยทำงานร่วมกับ Telstra, Orange, COLT และ AT&T เป็นต้น ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงเทรนด์ของเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขจากการทำธุรกิจจริง”

สำหรับเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจและหลากหลาย อาทิ เจาะลึกถึงความหมายและความ สำคัญของ IoT,เทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนโลกธุรกิจอย่างไร, อัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีเพื่อเท่าทันการเกิด Disruptions จาก แอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของหลายธุรกิจในปัจจุบัน, การเตรียมตัวก้าวสู่ความสำเร็จบนโลกธุรกิจโครงข่ายยุคอนาคต, นำเสนอปัญหาและความท้าทายของ CEO กับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและธุรกิจ Digital เป็นต้น  นอกจากนี้  ตลอดระยะเวลา 3 วันของการเข้าอบรม  ยังมีการทำเวิร์กช้อป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม อันเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย

การจัดสัมมนาครั้งนี้รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สมาชิก PTC ราคา 695 USD และบุคคลทั่วไป ราคา 995 USD ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่าน www.ptc.org ได้โดยตรง  โดย CAT ในฐานะเจ้าภาพได้เตรียมการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ ระบบ สื่อสาร และการรับรองผู้เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้ กับประเทศไทยสู่สายตาผู้บริหารในแวดวงโทรคมนาคมระดับสากลที่มารวมตัวกัน