Voxy สตาร์ทอัพ Edtech เดินหน้ายกระดับการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดคลินิกภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ว็อกซี่ (Voxy) ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ผสมผสานกับการ สอนสดโดยเจ้าของภาษา หนึ่งใน Edtech สตาร์ทอัพหัวกะทิจากโครงการ Storm Breaker Venture Batch แรก และ GovTech Mission: One Nation, One Mission ประกาศเดินหน้ายกระดับการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยครบทั้ง 4 ด้าน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนแบบก้าวกระโดด โดย Voxy ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงได้ทำการวิจัยกับ 3 มหาวิทยาลัย พบ 3 Pain Points ของการเรียนภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ระดับการ ปฏิสัมพันธ์ มีน้อย ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และขาดความรู้สึกการได้สัมผัสการเรียน แบบเฉพาะบุคคลล่าสุดผุดไอเดีย เปิดตัวVoxyEnglish Clinic หรือคลินิกภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยณ ชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อเป็นศูนย์ให้ คำปรึกษาฟรีด้านภาษาอังกฤษ แก่ผู้เรียน ผู้สอน และหน่วยงานบริหารงานบุคคล ขององค์กรต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานในพิธีเปิดตัวคลินิก ทั้งนี้ Voxy ตั้งเป้าเปิดคลินิกครบ 4 สาขา กระจายตามภาคทั่วประเทศภายในปี 2564 ตามแผนการขยายการสอนภาษาอังกฤษไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ ย้ำองค์การเรียนแบบ OMNI Channel ผสานการเรียนออนไลน์ กับการเรียนแบบออฟไลน์เรียกได้ว่าเป็น Blended Learning Solution ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

นางสาวจันทนารักษ์ ถือแก้วกรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Venture เปิดเผยว่า StormBreaker Venture เป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนไทย และ ได้นำหัวกะทิ Edtech สตาร์ทอัพ 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก มานำเสนอให้กับบุคลากร ทาง การศึกษาและบุคคลทั่วไป โดย Voxy เป็นแพลตฟอร์มสอน ภาษาอังกฤษด้วยระบบปฏิบัติการ AI ที่มี ประสิทธิภาพสูง และ ได้ต่อยอดพัฒนาโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ พฤติกรรมของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการเปิดตัว Voxy English Clinic เพื่อเชื่อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไร้รอยต่อระหว่างการเรียนทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

“Voxy เป็น 1 ใน 4 ของสตาร์ทอัพสายการศึกษาแถวหน้า ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ StormBreaker Venture ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการศึกษา 4 ด้าน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English For All) เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของการศึกษาของประเทศ ซึ่งการนำเทคโนโลยี อย่าง AI ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ในการเรียนจะช่วยปรับระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้ แต่ การเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่ครอบคลุม จึงยังต้องมีการเรียนสอนสดเสริม และนำเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซึ่งโซลูชั่นของ Voxy มีส่วนผสม ของ การเรียนภาษาอังกฤษทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเปิด Voxy English Clinic แห่งแรกนี้ จะเป็น ตัวช่วยในการให้คำแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์โซลูชั่นสำหรับการเรียน การสอน แบบครบวงจร ซึ่งจะมีประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน” นางสาวจันทนารักษ์ กล่าว

ดร.ณัฐพนธ์ จาวลาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ACE Voxy จำกัดเจ้าของ Voxy ระบบปฏิบัติ การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับการสอนสดโดยเจ้าของภาษาตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชั่น เปิดเผยว่า Voxy มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับ การเรียน ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ผ่านทั้งโทรศัพท์ มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รวมกว่า 5 ล้านคนจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั่วโลก โดยเพิ่งเปิดตัว แอปพลิเคชั่นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 13 เดือน ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย Voxy ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจาก การได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำ ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมถึงได้ทำการวิจัยกับ 3 มหาวิทยาลัย พบ ว่ายังมี Pain Points จากการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ระดับการปฏิสัมพันธ์มีน้อย(Low Engagement)ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (Lacks Human Interaction)และขาดความรู้สึกการ ได้สัมผัสการเรียน แบบเฉพาะบุคคล(Lacks a Personalized-touch) บริษัทฯ จึงมีความคิดเปิด VoxyEnglish Clinic หรือคลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่แห่งแรกในประเทศไทยขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว

Voxy จึงเห็นโอกาสใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ AI และ Live Instruction มอบโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสนทนาสดกับเจ้าของภาษาได้ทุกวันในเวลาที่ผู้เรียนสะดวก เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน และ support HR องค์กรต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนวทาง Blended Learning เราจึงมีไอเดียสร้างคลินิกภาษาอังกฤษ ว็อกซี่แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ที่รวบรวมนวัตกรรมสำหรับสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งหน่วยงานบริหารงานบุคคลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้

“การมาที่คลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่ ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจจะได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญของว็อกซี่ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด หรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนด ความต้องการ และกระบวนการด้านการพัฒนาทางด้านภาษาของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรต่าง ๆ โดยเราจะมีครูสอนภาษาที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีพนักงานที่คอยสนับสนุนด้านระบบและด้านงานทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เราตั้งเป้า เปิดคลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่ให้ครบ 4 สาขา กระจายตามภาคทั่วประเทศภายในปี 2564 ตามแผนการขยายการสอนภาษาอังกฤษไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ” ดร.ณัฐพนธ์ กล่าว

อนึ่ง นอกจาก Voxyจะเป็น1 ใน 4 ทีม Edtech สตาร์ทอัพสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ StormBreaker Venture Batch 1 แล้ว Voxyยังเป็นทีมสตาร์ทอัพที่ชนะเลิศของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในโครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย” ด้านการศึกษา (EdTech) จากโครงการดังกล่าวอีกด้วย

Voxy พร้อมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของคนไทยโดยใช้นวัตกรรมใหม่ รับข้อเสนอพิเศษถึง 31 ธันวาคมนี้ ติดต่อ Voxy English Clinic ชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สถานี BTS ปุณณวิถี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00น. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิก www.voxy.co.th โทรศัพท์ 02-042-7278 หรือ 096-824-7603 และ email: englishsuccess@voxy.co.th