“ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม” มอบห้องน้ำสำเร็จรูป 88 ยูนิต บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

นายกิติชัย คุณานันทกุล  กรรมการผู้จัดการ และ นายกิติศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ หน่วยงานลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปและห้องน้ำสำเร็จรูป มอบห้องน้ำสำเร็จรูปของบริษัทฯ ซึ่งมีความทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล ติดตั้งประกอบง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวก จำนวน 88 ยูนิต มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ให้กับแม่ทัพภาพ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา