เดินหน้าสู่ 30 ปี ซัมซุง ประเทศไทย พร้อมสนับสนุนความพิเศษของเด็กอาชีวะไทย


พูดถึงเด็กอาชีวะ ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะไม่พ้นภาพของกลุ่มชนที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรี มีความรักพวกพ้องและเทิดทูนสถาบันศึกษาอย่างแรงกล้า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เด็กอาชีวะหรือเด็กที่เรียนสายอาชีพบางคน ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ภาพลักษณ์ความรุนแรงเหล่านั้น เป็นภาพจำในสายตาของคนทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กอาชีวะส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ มีความสามารถและทักษะเฉพาะตัวที่น่าจับตามอง แต่กลับขาดโอกาสและการสนับสนุนอย่างจริงจัง

แบรนด์ Samsung มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ เล็งเห็นโอกาสและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กอาชีวะให้กลายเป็นช่างฝีมือที่มีทักษะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ (Samsung Dual Vocational Education) ที่นอกจากจะเป็นการตอกย้ำเจตนารมย์ในการนำความเชี่ยวชาญของซัมซุงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้ว วัตถุประสงค์หลักที่ซัมซุงจัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สืบเนื่องจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรเป็นลำดับต้นๆ อีกด้วย

โดยเฉพาะทักษะด้านวิชาชีพ งานสาขาช่างเทคนิคเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทย ดังนั้นหากเด็กอาชีวะที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถเป็นบุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต พร้อมสร้างภาพลักษณ์อันน่าชื่นชมให้กับเด็กอาชีวะส่วนใหญ่อีกด้วย


ซัมซุงในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี และมีแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อในการท้าทายขีดจำกัดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่ว่า Do What You Can’t จึงได้เปิดตัวหนังสั้น “The Mechanic” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่เด็กอาชีวะในโครงการที่มีความสามารถและพรสวรรค์ แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนอย่างจริงจัง

หนังได้นำเสนอความจริงข้อนี้ผ่านชีวิตของเด็กอาชีวะมากพรสวรรค์คนหนึ่ง ที่ได้รับการขัดเกลาพรสวรรค์ที่มีจนกลายเป็นช่างฝีมือตัวจริงผ่านโครงการ “Samsung Dual Vocational Education (DVE)” ที่ Samsung จัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) มีโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพและทำงานในศูนย์บริการ Samsung ทั่วประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 นับเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว

สำหรับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซัมซุงได้มอบโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งโอกาสในการฝึกงานและบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท โดยได้ผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีกว่า 100 คน ให้บริการลูกค้าในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ ‘Samsung Service’ ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งปี 2562 นี้ยังเป็นปีที่ 30 ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตั้งแต่เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จากวันแรกจนถึงวันนี้ ซัมซุงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้คนไทยเสมอมา ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ให้ทุกๆ บ้านของคนไทยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วย

www.samsung.com/th/dveprogram