ชำแหละ “ชิมช้อปใช้” สัปดาห์แรกมียอดใช้จ่าย 1,100 ล้าน ร้านค้าใหญ่คิดเป็น 22%

“ชิมช้อปใช้” สัปดาห์แรกเริ่มต้นใช้จ่ายแล้ว 1.3 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.1 พันล้านบาท และยังเปิดรับลงทะเบียนได้อีกราว 2 แสนสิทธิ ด้าน “แบงก์กรุงไทย” จะเปิดทำการสาขา 429 สาขา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ และจัดให้มีรถเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แก่ประชาชนด้วย

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” วันละ 1 ล้านราย ซึ่งมีการลงทะเบียนครบจำนวนทุกวัน

ส่วนการตรวจสอบสิทธิผู้ลงทะเบียนใน 9 วันแรกนั้น ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ 7,142,914 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 8 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วจำนวน 6,344,295 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 4,970,444 ราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 4,031,751 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 1,373,451 ราย

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ยังรายงานผลการใช้จ่ายรอบ 7 วันแรกของการเปืดรับลงทะเบียนฯ ว่า มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ 1,258,551 ราย โดยมีการใช้จ่ายรวมประมาณ 1,144 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ราว 1,131 ล้านบาm

ร้านค้าขนาดใหญ่รับทรัพย์ไปกว่า 200 ล้าน

ทั้งนี้เป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐประมาณ 616 ล้านบาท

ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มจะมีอยู่ราว 155 ล้านบาท ส่วนร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น จะมียอดใช้จ่ายประมาณ 16 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไปมียอดใช้จ่ายประมาณ 344 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามผลจากการตรวจสอบการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขานั้น จะมีประมาณ 261 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

การใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 ว่า มีทั้งสิ้น 13.1 ล้านบาท จากจำนวนผู้ที่ผู้ใช้สิทธิแล้ว 4,604 ราย หรือคิดเป็นการใช้จ่ายเฉลี่ย 2,845 บาทต่อราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 12% ภายใน 2 วัน โดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” 8.8 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” 2.5 ล้านบาท และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 1.8 ล้านบาท

กรุงเทพฯ/ชลบุรี/สมุทรปราการ มีการใช้จ่ายมากสุด

นอกจากนี้ ผู้ใช้สิทธิยังมีการใช้จ่ายแบบกระจายครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ 164 ล้านบาท 2. ชลบุรี 81 ล้านบาท 3. สมุทรปราการ 54 ล้านบาท 4. ปทุมธานี 37 ล้านบาท 5. ระยอง 34 ล้านบาท 6. พระนครศรีอยุธยา 33 ล้านบาท 7. ลำพูน 32 ล้านบาท 8. เชียงใหม่ 30 ล้านบาท 9. นครปฐม 29 ล้านบาท และ 10. นนทบุรี 27 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 22 – 30 ปี มี 34% รองลงมาคือช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี 28% และช่วงอายุเกิน 60 ปี มี 5% อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ ยังสามารถลงทะเบียนได้ โดยระบบจะทยอยเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในแต่ละวัน ซึ่งจะมียอดกลับเข้ามาในระบบในรอบ 3 วันทำการโดยสามารถตรวจสอบได้จาก www.ชิมช้อปใช้.com

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเปิดทำการสาขา จำนวน 429 สาขา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ และจัดให้มีรถเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แก่ประชาชนอีกด้วย.

Source