ซิกน่า ประกันภัย เปิดตัวเครื่องวัดระดับความเครียด เครื่องแรกของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย เชิญชวนคนไทยมาร่วมแคมเปญ ”เผยความเครียดที่มีตัวตน” (SEE STRESS DIFFERENTLY)

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น เชิญชวนคนไทยมาค้นพบและเปิดเผยความเครียดที่มีตัวตนกับแคมเปญ ”เผยความเครียดที่มีตัวตน” (SEE STRESS DIFFERENTLY) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตัวตนของความเครียดผ่านเครื่องวัดระดับความเครียดเครื่องแรกของโลก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมองเห็นหน้าตาของความเครียดที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของงานศิลปะที่ออกแบบโดย ฌอน ซุลลิวาน ศิลปินนักออกแบบชื่อดังระดับโลก พร้อมทั้งเชิญชวนให้มาร่วมสร้างแผนลดความเครียด (PLAN) ของตัวคุณเองภายในงานอีกด้วย

ซิกน่า ประกันภัย ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาตลอด โดยในแต่ละปี ซิกน่า ได้จัดทำแบบสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360°โดยในปีนี้พบว่า “ความเครียด” คือจุดศูนย์กลางของปัญหาที่กระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนไทย และผลกระทบที่เกิดจากความเครียดอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่อันตรายเกินคาดเดา รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในระยะยาว

ผลการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° แสดงให้เห็นว่า 84% ของประชากรโลกยอมรับว่าตนเองมีความเครียด ทั้งนี้ประเทศไทยเองมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดสูงถึง 91% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปัญหาเรื่องงานและปัญหาเรื่องการเงิน

แคมเปญ “เผยความเครียดที่มีตัวตน” (SEE STRESS DIFFERENTLY) ของซิกน่า ได้นำเครื่องวัดระดับความเครียดซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลจากตรวจวัดคลื่นสมอง การตรวจวัดคลื่นหัวใจ และปฏิกิริยาการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าทางผิวหนัง และนำเสนอภาพของความเครียดออกมาในรูปแบบศิลปะซึ่งจะมีรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดของแต่ละบุคคลในช่วงเวลานั้นๆ

ซิกน่ามีความตั้งใจในการจัดงาน ”เผยความเครียดที่มีตัวตน” เพื่อต้องการให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงตัวตนของความเครียดที่อยู่ภายใน อีกทั้งยังต้องการเชิญชวนให้ทุกคนมาวางแผนลดความเครียด (PLAN) ของตนเองเพื่อจัดการกับความเครียดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย

  • P (period of time to unwind) = ระยะเวลาในการผ่อนคลาย
  • L (location that is stress reducing) = สถานที่ผ่อนความเครียด
  • A (activity to enjoy) = กิจกรรมที่เพลิดเพลินทำให้ผ่อนคลายความเครียด
  • N (name of person to take to) = คนที่จะร่วมผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกัน

โดยงานเปิดตัวแคมเปญ “เผยความเครียดที่มีตัวตน” (SEE STRESS DIFFERENTLY) จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นี้ที่ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ถือเป็นการนำเอาข้อมูลเชิงลึกจากผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ360° เรื่องความเครียดของ ซิกน่า ในปีนี้มาประยุกต์ให้อยู่ในลักษณะกิจกรรมที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีการเผยภาพความเครียด ผ่านการใช้เครื่องวัดระดับความเครียด เพื่อให้คนไทยวัดระดับความเครียดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ครั้งแรกในประเทศไทย

สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าเกี่ยวกับงานเปิดตัวแคมเปญ “เผยความเครียดที่มีตัวตน” (SEE STRESS DIFFERENTLY)

ได้ที่: https://www.cigna.co.th/mystressplan

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และแผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th