เซ็นทรัล รีเทล บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจที่เน้นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สานต่อโครงการเซ็นทรัล ทำ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค พร้อมให้ความสำคัญแก่คนพิการ สนับสนุนอาชีพ ให้คนพิการมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ล่าสุดทางเซ็นทรัล รีเทลได้ให้การสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการสานตะกร้าพลาสติก

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ โดยในปีนี้ ทางเซ็นทรัล รีเทล นำโดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ มาตรา 35ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 5 โรง พร้อมไก่พันธุ์ไข่จำนวนกว่า 2,500 ตัว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทำให้คนพิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

ไม่เพียงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และจัดหาไก่พันธุ์ไข่ เซ็นทรัล รีเทล ยังสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในด้านอื่นๆ ทั้งการให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรจากเบทาโกร เพื่อให้คนพิการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรงเรือน และไก่ไข่อย่างถูกวิธี พร้อมสนับสนุนพื้นที่ในตลาดจริงใจ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี เพื่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดจำหน่าย นอกเหนือไปจาก ตลาดเทศบาล และ ตลาดบ้านสามพร้าว อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้รวมแก่คนพิการที่เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน กว่า 170,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังช่วยสนับสนุนโครงการสานตะกร้าพลาสติก โดยส่งเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสานตะกร้า พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีเอกลักษณ์ หลากหลายลวดลาย พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในงานอีเว้นต์ต่างๆ และในตลาดจริงใจ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี นอกจากนั้น ยังให้ทีม designer เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และนำเข้ามาจัดจำหน่ายในร้าน Good Goods เพื่อเป็นการขยายตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้พิการจำนวน 10 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 60,000 บาทต่อเดือน จากเดิมที่มีรายรับไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ และความรู้ด้านดีไซน์ ทำให้รูปแบบการสานตะกร้าออกมาไม่น่าสนใจ ขายยาก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสนับสนุนอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาทางเซ็นทรัล รีเทลได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างงานให้กับคนพิการแล้วถึง 470 คน สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือที่โดดเด่น อาทิ การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างๆในเครือเซ็นทรัล
รีเทล เพื่อให้คนพิการจำนวน 44 คน สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล, โครงการก่อตั้งศูนย์ Contact Center ในจังหวัดชลบุรี ผ่านความร่วมมือของเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีพนักงานประจำเป็นคนพิการทั้งหมดรวมกว่า 40 คน ให้บริการติดต่อสอบถามจากลูกค้า การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกับเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันศูนย์ Contact Center แห่งนี้มีอัตราการลาออกที่น้อยมาก

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เซ็นทรัล รีเทล ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาคาร และด้านการตลาด เพื่อต่อยอดการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าซาโอริ (วิธีการทอผ้าด้วยมือสไตล์ญี่ปุ่น) จากฝีมือของศิลปินคนพิการที่เป็นออทิสติก ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการนำผ้าซาโอริมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าเพื่อเตรียมจำหน่ายในแฟมิลี่มาร์ทหลายสาขา

นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังให้การสนับสนุนคนพิการในแง่มุมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ด้านกีฬา เราสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สังกัดสโมสรกีฬาเซ็นทรัล ทั้งดูแลการฝึกซ้อม และส่งไปแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น Paralympic, Asian Para Games จำนวนกว่า 29 คน ด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ เราสร้างทางลาดวีลแชร์, ปุ่มกดอักษรเบลล์ในลิฟต์ และที่จอดรถสำหรับคนพิการตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมไปถึงการจับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ปรับปรุงห้องน้ำ 9 หลังในสวนลุมพินี ให้เป็นห้องน้ำต้นแบบสำหรับทุกคน โดยยึดหลัก “ครบสูตร-เข้าถึง-เท่าเทียม” หรือ Universal Design พร้อมให้บริการคนพิการ ตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทลยังสนับสนุนงบอีก 5.8 ล้านบาทในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่รองรับการใช้งานของคนพิการได้อย่างแท้จริง

เซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เซ็นทรัล รีเทล ได้รับมาถึง 3 ปีซ้อน เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมเครือข่ายร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค และทำให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดการเข้าชมเว็บสโตร์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกที่ทำธุรกิจโดยมีร้านค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ แบรนด์ “เซ็นทรัล” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศและการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยมายาวนานกว่า 70 ปี ช่วยหลอมรวมและส่งเสริมแบรนด์ค้าปลีกที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีตำแหน่งทางการตลาดในระดับแนวหน้าและครอบคลุมกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลายที่เป็นที่นิยม

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน (3) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีแบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท โดยแต่ละแบรนด์ค้าปลีกจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายร้านค้า รูปแบบร้านค้า สินค้าที่เสนอขาย กลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์ (Branding) และจุดยืนทางการตลาด ทั้งนี้ แม้แบรนด์ค้าปลีกหลากหลายแบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งนำเสนอแบรนด์ค้าปลีกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และอาจปรับหรือเปลี่ยนแบรนด์ที่มีอยู่บางแบรนด์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญ ในประเทศไทยจำนวน 1,912 ร้านค้า ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกผ่านรูปแบบที่หลากหลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ มีร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญ จำนวน 131 ร้านค้า ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่โดยรวมเป็นอันดับสามของประเทศเวียดนาม และสำหรับในประเทศอิตาลี กลุ่มบริษัทฯ มีห้างสรรพสินค้าจำนวน 9 สาขา โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี จากรายงานของ Euromonitor International เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด