Fly Greener ไปกับคาเธ่ย์ แปซิฟิค

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคประกาศเปิดตัวโครงการที่มีเป้าหมายในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนเพื่อเป็นการสนับสนุนการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศแห่งองค์การสหประชาชาติ ประจำปี 2562 โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  16 กันยายน  ถึง  31 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกท่านสามารถเข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอนได้ทั้งก่อนและหลังการเดินทางด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือ Asia Miles

คาเธ่ย์ แปซิฟิคตระหนักดีว่าการเดินทางทางอากาศที่สะอาดนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยชะลอภาวะโลกร้อน ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ โครงการ Fly Greener ทำให้ผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั้นเกิดความสมดุลผ่านการคำนวณการปล่อยก๊าซดังกล่าวของแต่ละเที่ยวบิน โดยสายการบินจะนำเงินบริจาคที่ได้รับจากการซื้อเครดิตคาร์บอนของผู้โดยสารนั้นไปสนับสนุนโครงการภายนอกต่าง ๆ ที่ช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งโครงการทั้งหมดของคาเธ่ย์แปซิฟิคภายใต้โครงการ Fly Greener นั้นล้วนผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Gold Standard จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านี้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ และจะเป็นโครงการที่จะทำให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ในปัจจุบันนี้ การเดินทางทางอากาศทั่วโลกนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยกว่าร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

การปล่อยคาร์บอน

สร้างโดย                ลดโดย

เที่ยวบิน                  Fly Greener

ความสมดุลของคาร์บอน

ท่านสามารถคำนวณการชดเชยคาร์บอนสำหรับเที่ยวบินของท่านได้บนเว็บไซต์ Fly Greener ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยเงินบริจาคของท่านเต็มจำนวนจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมโครงการลดคาร์บอนต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน เช่น โครงการก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานทดแทนในประเทศที่กำลังพัฒนา

ตัวอย่างการชดเชย

การเดินทางแบบไปกลับ

ชั้นบิน

การปล่อย CO2

จำนวนที่ชดเชย

การชดเชยคาร์บอนเพิ่มเติมโดยคาเธ่ย์แปซิฟิค

ฮ่องกง<>ลอนดอน

ธุรกิจ

2.49 ตัน

HK$48 หรือ 1185 Asia Miles

4.98 ตัน

ฮ่องกง<>สิงคโปร์

ประหยัดแบบพรีเมียม

0.58 ตัน

HK$411 หรือ 277 Asia Miles

1.16 ตัน

ฮ่องกง<>ไทเป

ประหยัด

0.15 ตัน

HK$3 หรือ 69 Asia Miles

0.3 ตัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับการชดเชยคาร์บอนทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Fly Greener ของคาเธ่ย์แปซิฟิคในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ตามเวลาฮ่องกง

2. ท่านสามารถชดเชยคาร์บอนสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังวันที่ 31 ตุลาคมได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม

3. ยอดบริจาคสูงสุดที่ทางคาเธ่ย์แปซิฟิคจะบริจาคผ่านโครงการ Fly Greener คือ 10,000 ตัน

4. รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ Fly Greener

5. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของคาเธ่ย์แปซิฟิคถือเป็นที่สุด

6. รายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นเป็นการแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีเนื้อหาขัดแย้งกันระหว่างสองภาษานี้แล้ว ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ร่วมโครงการ Fly Greener กับคาเธ่ย์ แปซิฟิค!

ทำการชดเชยเที่ยวบินของท่านหรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัปดาห์ส่งเสริมสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติได้ที่นี่