SEAC จับมือ ELSA สตาร์ทอัพซีรีส์ A ซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษครั้งแรกในไทย กระตุ้นคนไทยอัพสกิล รับมือดิสรัปชั่น

  • หวังแก้ปัญหาให้ตรงจุด ลด Pain point เรื่องข้อจำกัดและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย มุ่งยกระดับศักยภาพเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับคนในกลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงร้านอาหาร โรงพยาบาล และธุรกิจการศึกษา
  • พร้อมเผยผลการจัดอันดับประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในปี พ.ศ. 2562 ร่วงลงไปอยู่ในระดับ Very Low Proficiency รั้งอันดับที่ 74 จากประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 100 ประเทศ หรืออันดับที่ 17 จาก 25 ประเทศในแถวเอเชีย ด้วยคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.61 คะแนน
  • มุ่งทลายอุปสรรคทางความคิด การยึดติดกับภาษาอังกฤษที่ต้องเริ่มที่ไวยากรณ์ สู่การสร้างความมั่นใจในการออกเสียงและการพูด ตั้งเป้าภายใน 3 ปี เป็นส่วนหนึ่งในการดึงอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศไทยกลับขึ้นมาอย่างน้อย 3-5 อันดับ

SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาและต่อเนื่องในทุกช่วงชีวิต และนอกจากการรีสกิล (Reskill) คนต้องไม่หยุดอัพสกิล (Upskill) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพสู่หนทางความสำเร็จในระยะยาวของชีวิต ล่าสุด ร่วมมือกับ ELSA สตาร์ทอัพซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ ชู 4 ไฮไลท์เด่น ได้แก่ 1. เทคโนโลยี AI ที่แม่นยำที่สุดในเรื่องการแยกแยะเสียงพูด (Speech Recognition) เน้นทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องในระดับสัทศาสตร์ (Phonetic) 2. Personalized Learning กับการทำแบบทดสอบเพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้ และหลักสูตรเฉพาะบุคคลเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ 3. บทเรียนที่สนุกสนาน เสมือนเล่นเกมส์ พร้อมการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์ (Fun & Interactive Gamification with Instant Feedback) 4. Customized Contents บทเรียนที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับประเภทธุรกิจ ทั้งคำศัพท์ (Words) และรูปประโยค (Sentences) อัดแน่นด้วยกว่า 6,000 บทเรียนที่มีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องทุก 2 อาทิตย์ เตรียมพร้อมกระตุ้นคนไทยเพื่อสร้างโอกาสและทักษะใหม่ๆ ให้กับชีวิตในยุคดิสรัปชั่น

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “จากเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย และสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ SEAC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของภาษา และทักษะการสื่อสาร เราพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่องไวยากรณ์ (Grammar) ทั้งกลุ่มคนทำงานและกลุ่มนักเรียน แต่จุดอ่อนของคนไทยส่วนใหญ่คือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) ไม่กล้าสื่อสาร (Conversation) หรือขาดความมั่นใจในการออกเสียงอย่างถูกต้อง (Pronunciation) ยิ่งในยุคดิสรัปชั่นที่การสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็น การเรียนรู้ด้านภาษาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้กันมากที่สุดในโลก ที่จะช่วยในเรื่องการสนทนาและสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้า ล่าสุด SEAC ได้ร่วมมือกับ ELSA เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นที่ติด 5 อันดับแรกในโลกที่ช่วยฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ การันตีความนิยมด้วยการใช้งานมากกว่า 101 ประเทศ ยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง และผู้ใช้ต่อเนื่องกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย SEAC เป็น Exclusive Partner รายแรกและรายเดียวที่จะดำเนินธุรกิจในการสร้างสังคมการเรียนรู้ควบคู่กับ ELSA”

“โดย SEAC จะนำจุดเด่นของ ELSA Speak ทั้ง 4 จุดไฮไลท์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่แม่นยำที่สุดในเรื่องการแยกแยะเสียงพูด (Speech Recognition) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่รวบรวมสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษจากคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาไว้มากที่สุดในโลก เน้นทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้อง แม่นยำในระดับสัทศาสตร์ (Phonetic) เปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจน คล่องแคล่ว มั่นใจยิ่งขึ้น Personalized Learning กับการทำแบบทดสอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษมาจากนักวิทยาศาสตร์  การพูด (Speech Scientist) เพื่อวิเคราะห์ สร้างแนวทางการเรียนรู้และหลักสูตรเฉพาะบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นยังมีการออกแบบหลักสูตรที่ใช้งานง่าย สนุกสนานเสมือนเล่นเกมส์ แต่มาพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์ (Fun & Interactive Gamification with Instant Feedback) พิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรยังมีการออกแบบ Learning Dashboard โปรแกรมตรวจสอบความต่อเนื่องที่องค์กรสามารถติดตามการฝึกฝนของพนักงานได้อย่างครอบคลุม ที่สำคัญยังมีการ Customized Contents หรือออกแบบบทเรียนที่ให้ตรงกับประเภทธุรกิจ ทั้งคำศัพท์ (Words) รูปประโยค (Sentences) และบทสนทนา (Conversations)  เพื่อให้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยทั้งรูปประโยคในการฝึกฝนที่เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงคำและรูปประโยคที่คนไทยส่วนใหญ่พลาดบ่อยๆ  ซึ่ง ELSA Speak ทำหน้าที่คล้ายกับโค้ชสอนภาษาส่วนตัวโดยจะเน้นไปที่เรื่องการออกเสียง เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดที่ไม่มีแอพพลิเคชั่นไหนสามารถทำได้ เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อกับชาวต่างชาติด้วยการพูดโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการบิน ธุรกิจร้านอาหาร การบริการ และธุรกิจการศึกษา เป็นต้น”

มิสวู แวน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ELSA กล่าวว่า “บริษัท ELSA ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2015 เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ Edu-Tech ที่ Forbes นิตยสารธุรกิจเศรษฐกิจระดับโลกยอมรับว่าเป็น TOP 4 บริษัทที่มีการใช้นวัตกรรม AI ในการเปลี่ยนแปลงโลก นอกจากนั้น ELSA Speak ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 แอพพลิเคชั่น AI ที่ดีที่สุด และเป็นแอพพลิเคชั่นแรกและแอพพลิเคชั่นเดียวในขณะนี้ที่สามารถจับและวิเคราะห์สำเนียงของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแยกแยะเสียงพูด (Speech Recognition) ที่ทันสมัยที่สุด จุดเริ่มต้นของการพัฒนา ELSA Speak นั้นมาจากปัญหาที่เจอกับตัวเองในการสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษา โอกาสที่ต้องเสียไป จากการไม่สามารถออกเสียงให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ และพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนเอเชีย จากการพยายามทำความเข้าใจปัญหานี้ ELSA Speak จึงได้รับการคิดค้นและสร้างขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลกต้องการตัวช่วยในการฝึกสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งในครั้งนี้ ELSA ได้ขยายการลงทุนและสร้างพันธมิตรครั้งแรกในประเทศไทย โดยเลือก SEAC เป็น Exclusive Partner รายแรกและรายเดียวในการดำเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ให้มีความแตกต่างและสมบูรณ์พร้อมเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยรวมถึงในอาเซียนให้สามารถก้าวขึ้นสู่ชั้นแนวหน้าบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ”

ปัจจุบัน ELSA เป็นสตาร์ทอัพที่สามารถระดมทุนได้มากถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มการลงทุนระดับซีรีส์ A ซึ่งจัดเป็นการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนในระดับ Venture Capital และ Corporate Venture Capital ที่มีมูลค่าการลงทุนอยู่ในช่วง 1 – 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผู้ร่วมลงทุนทั้ง 3 อย่าง Gradient Ventures บริษัท AI Fund ของกูเกิ้ล Monk’s Hill Ventures และ SOSV

“สำหรับรูปแบบการเรียนผ่าน ELSA Speak สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฟัง 2) พูดตาม และ 3) ELSA Speak จะให้คำแนะนำอย่างแม่นยำทันทีที่พูดออกมา โดย ELSA Speak มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 5 ล้านคน ใน 101 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นคือ 90% สามารถออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น ผ่านระบบ Free Interactive Dictionary ที่ช่วยให้ออกเสียงคำที่อยากจะพูดได้ถูกต้อง 68% พูดได้คล่องขึ้น ด้วยบทเรียนสนุกๆ กว่า 6,000 บทเรียน ครอบคลุมกว่า 37 หัวข้อ ที่เต็มไปด้วยสำนวนภาษาอังกฤษที่พบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และ 100% รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เห็นผลการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกเพียง 10 นาทีต่อวัน ก็สามารถมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่า 40% ภายในเวลาเพียง 1 เดือน ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน” มิสแวนกล่าวเพิ่มเติม

คุณอริญญากล่าวสรุปว่า “คะแนนล่าสุดจาก EF English Proficiency Index (EF EPI) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก บอกว่าประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low Proficiency) จัดเป็นอันดับที่ 74 ของโลก จากประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 100 ประเทศ ลดลงจากปีที่แล้วถึง 10 อันดับ (ในปี พ.ศ. 2561 อยู่อันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ) โดยเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง SEAC และ ELSA จะช่วยสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิสรัปชั่นในการอัพสกิล (Upskill) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำงาน และประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ รวมถึงยกระดับประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก”

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และค้นหาทักษะเพื่อพัฒนาตนเองได้แล้วกับ SEAC พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้และการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจกับ ELSA Speak ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ elsasupport@seasiacenter.com