โอสถสภาเสริมศักยภาพการบริหารซัพพลายเชนด้วยโซลูชั่นจากเจดีเอ

บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์เปิดเผยว่า บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทยได้เลือกใช้โซลูชั่นชั้นนำสำหรับบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัล (Software-as-a-Service: SaaS) ของเจดีเอ

โอสถสภาดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 128 ปี โดยประกอบด้วยธุรกิจ3 กลุ่มหลักได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ลูกอมโดยผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรระดับสากล โอสถสภาได้ดำเนินการบูรณาการกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่างๆ และบริษัทในเครือสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนบริหารจัดการสินค้าคงคลังของเครือข่ายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

“เมื่อได้ทำงานร่วมกัน เราพบว่าเจดีเอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เจดีเอได้คัดเลือกโซลูชั่นที่ดีและเหมาะสมให้กับโอสถสภาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนซึ่งจะช่วยให้โอสถสภาสามารถบรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาวเราเชื่อมั่นว่าการนำโซลูชั่นของเจดีเอมาใช้ในองค์กร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ และช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างทันเหตุการณ์อีกด้วย” นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โอสถสภากล่าว

ระบบการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนของเจดีเอ จะช่วยให้โอสถสภาสามารถ:

  • เพิ่มความแม่นยำในการประมาณการยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
  • จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
  • บูรณาการระบบการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • รวบรวมอุปทานเพื่อทำให้การวางแผนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ
  • จำลองทางเลือกในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็ว
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงสร้างเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนที่มีหลากหลายรูปแบบ

“องค์กรที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงโอสถสภาต้องสามารถจัดการความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัลนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะจะช่วยรับมือกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเจดีเอมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโอสถสภา โดยได้ส่งมอบเครื่องมือซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจด้านซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” นายอะมิท บักกา ประธานบริษัทเจดีเอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวในตอนท้าย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับบริษัทเจดีเอ ซอฟต์แวร์

เจดีเอ ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  นำเสนอโซลูชั่นการบริหารซัพพลายเชนที่ครบวงจร การวางแผนการค้าปลีก การปฏิบัติงาน การจัดการส่งมอบสินค้าและการบริหารกำลังคน ภารกิจของเราคือการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ สามารถคาดการณ์สถานการณ์ ผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งวันและเวลา สถานที่ ตลอดจนรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เจดีเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศให้มีความเชื่อมโยงและคล่องตัว โดยใช้วัตถุดิบ พลังงาน ค่าใช้จ่าย หรือเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุดและไม่สูญเปล่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโต เจดีเอได้นำเสนอบริการAutonomous Supply ChainTMให้กับบริษัทชั้นนำของโลกรวม 4,000 แห่งในจำนวนนี้มีบริษัท 75 แห่งที่ติดอันดับ 100 บริษัทค้าปลีกชั้นนำของโลกมีบริษัท 77 แห่งที่ติดอันดับ100 บริษัทที่ทำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของโลกและมีบริษัท 8 แห่งที่ติดอันดับ10 บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (3PLs) ชั้นนำระดับโลกเจดีเอช่วยวางแผนการจัดการให้กับคุณได้www.jda.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์:

เว็บ:https://jda.com

บล็อก: https://blog.jda.com

เฟซบุ้ก: https://www.facebook.com/JDASoftwareGroup

อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/jdasoftware/

ลิ้งค์อิน: https://www.linkedin.com/company/jda-software

ทวิตเตอร์: https://twitter.com/JDASoftware

ยูทูป: https://www.youtube.com/user/JDASoftware

“เจดีเอ” คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างถูกต้องของบริษัทเจดีเอ ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป อิงค์ ดังนั้น การค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ภายใต้ชื่อ “เจดีเอ” ถือเป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเจดีเอ ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป อิงค์ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น