หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และกลุ่มทรู โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมมูลค่า 1.8 ล้านบาท แก่นวัตกรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา used case ที่สามารถต่อยอดใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้จริงในอนาตคได้แก่ โครงการระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Bed) โดย ผศ.ดร.กฤษฏา พนมเชิง และโครงการ Autonomous vehicle for Delivery: รถขนส่งสินค้า ที่สั่งการ ควบคุมความเร็ว เบรก และพวงมาลัยด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

สำหรับโครงการระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Bed): เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูและคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อสัญญาณจากเตียงผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่จำกัด ผ่านระบบสื่อสารและส่งสัญญาณด้วยโครงข่าย 5G ทำให้มีความแม่นยำและปลอดภัยในการส่งข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Cloud ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากเตียงผู้ป่วยแต่ละเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโอกาสพลัดตก จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือพยาบาล ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก

โครงการ Autonomous vehicle for Delivery: รถขนส่งสินค้า ที่สั่งการ ควบคุมความเร็ว เบรก และพวงมาลัยด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า พร้อมด้วยระบบการควบคุมการทำงานของรถแบบอัตโนมัติที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อและสั่งงานผ่านโครงข่าย 5G ทั้งการขับขี่ จอดรถ และการรับและส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถต่อยอดใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โลจิสติกส์ โรงงาน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล พื้นที่ธุรกิจและที่อยู่อาศัย