เซ็นทรัล รีเทล จัดงานวิ่งเก็บขยะสุดปัง คลีน “คุ้งบางกระเจ้า” พร้อมให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (เซ็นทรัล รีเทล) สานต่อโปรเจ็กต์ใหญ่แห่งปี     Central Love The Earth มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน Central Plogging (เซ็นทรัล พล็อกกิ้ง) วิ่งเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเซ็นทรัล รีเทล  กับการจัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะพร้อมทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ คุ้งบางกะเจ้า ปอดสีเขียวใกล้กรุงเทพฯ

นิโคโล กาลันเต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คุ้งบางกะเจ้าถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่เซ็นทรัล รีเทลให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า และเป็นที่หวงแหนของคนไทย ทั้งการเป็นแหล่งผลิตโอโซนอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอย และขยะประเภทต่างๆ ในวันนี้ผม พนักงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วน จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม Central Plogging เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้มีความสะอาด และปราศจากขยะ ผมเชื่อมั่นว่าการวิ่งเก็บขยะในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

ภายในงาน Central Plogging แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ในแต่ละฐานได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เริ่มจากฐานที่ 1  เป็นฐานที่ให้ความรู้ในด้านการสอนคำนวนคาร์บอน ฟุตพรินนท์ ฐานที่ 2 เป็นฐานเกี่ยวกับการคำนวณขยะ และตอบคำถาม จากบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง GooGreen ที่ช่วยแนะนำระบบการจัดการขยะ ฐานที่ 3 Everyday say no to plastic bag เป็นการรณรงค์ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ฐานที่ 4 ถัง 4 ใบกับขยะเป็นร้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและการแยกขยะ จบด้วยฐานที่ 5 วิ่งให้สุด หยุดที่คัดแยก ที่ให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะ และนำขยะที่เก็บได้มาแยกประเภทเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น ขวดพลาสติกนำไปทำเป็นเสื้อ หรือจีวรพระ, ฝาขวดนำไปทำเป็นน้ำมัน เป็นต้น

“สำหรับงานวิ่ง Central Plogging ในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมรวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน, ลูกค้า, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, วัดจากแดง และ GooGreen ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ผมในฐานะตัวแทนจาก เซ็นทรัล รีเทล ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการ Central Love The Earth และอยากให้ทุกคนคอยติดตามกิจกรรมดีๆ จากเซ็นทรัล รีเทล เพื่อร่วมกันสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน” คุณนิโคโล กล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล  ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ โครงการ OUR Khung Bangkachao ยังได้สนับสนุนชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกหลากหลายมิติ พร้อมมีแผนงานพัฒนาใน 4 ด้านสำคัญดังนี้ 1) Green Market (ตลาดสีเขียว) คือการพัฒนาตลาดในคุ้งบางกะเจ้าให้ดำเนินการขายสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) Green Product (ผลิตภัณฑ์สีเขียว) คือการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น Online / Delivery และ 4) จัดสรรพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลชิดลม (TOPS, Central Food Hall) Corner สำหรับวางสินค้าคุ้งบางกะเจ้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วิถีชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและบริการที่มีส่วนส่งเสริมในการอนุรักษ์วิถีชุมชน และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน