สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” นับเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างด้วยฤกษ์อันเป็นมหามงคล

บริษัท วิมานสุริยา จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างดุสิตธานี กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิดหน้าดิน (Groundbreaking Ceremony) เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค บนทำเลทองที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมในตำนาน ดุสิตธานี กรุงเทพ

ในวาระอันเป็นมงคลนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยทรายเสก เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลและนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโครงการเป็นล้นพ้น โดยมี อาสา สารสิน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ ชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร เฝ้ารับเสด็จ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของโครงการ ได้แก่ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ปรีชา เอกคุณากูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จากนั้นได้จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างโครงการ โดยมี อาสา สารสิน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของโครงการร่วมในพิธี

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ก่อสร้างภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok” โดยจะเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่โดดเด่นที่สุดบนถนนพระราม 4 ตัดกับถนนสีลม ประกอบด้วยที่พักอาศัยระดับหรู ดุสิต เรสซิเดนเซส พร้อมวิวสวนลุมพินี 69 ชั้น จำนวน 389 ยูนิต พื้นที่ 117,500 ตารางเมตร อาคารสำนักงานเกรดเอ 45 ชั้น พื้นที่ 92,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในย่านนี้ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพาร์ค 6 ชั้น พื้นที่ 78,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยรูฟพาร์คขนาด 7 ไร่หรือ 11,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และการกลับมาของโรงแรมดุสิตธานีจำนวน 39 ชั้น พื้นที่ 49,000 ตารางเมตร ในรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิม ด้วยการเพิ่มขนาดพื้นที่ห้องพักให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวคิด “Here for Bangkok” ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของดุสิตธานีและเซ็นทรัลพัฒนาที่จะยกระดับธุรกิจบริการของไทยไปสู่ระดับสากล นำพากรุงเทพฯ ไปสู่เวทีโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจบริการ และแหล่งธุรกิจการค้า ที่สำคัญ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากทางโครงการฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเสด็จเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่สำหรับเครือดุสิตธานีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากประสบการณ์ อย่างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ด้วยความมุ่งมั่นอันเต็มเปี่ยมที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงเติมเต็มมรดกแห่งตำนานที่โรงแรมดุสิตธานีได้สร้างไว้ในอดีต โดยการยกระดับธุรกิจบริการของไทยที่เป็นที่กล่าวขวัญแล้วนั้น ให้มีมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งเราก็ทำได้มาตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา”

ด้านนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ไม่เป็นเพียงโครงการมิกซ์ยูสธรรมดา แต่เป็นการสร้างสรรค์การใช้ชีวิตแนวใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงย่านนี้ให้เป็นหัวใจของย่านธุรกิจหรือเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอร์ซีบีดี เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยที่ตั้งที่อยู่ตรงข้ามสวนลุมพินี และมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน จุดเด่นที่เราภาคภูมิใจคือรูฟพาร์คขนาด 7 ไร่ ที่จะมอบประสบการณ์แห่งความเบิกบานและเขียวชอุ่มให้แก่ชุมชนของเรา”

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพฯ ด้วยการแปลงย่านดังกล่าวของเมืองหลวงให้กลายเป็นหัวใจของย่านธุรกิจของเมือง พร้อมสร้างมาตรฐานให้แก่โครงการมิกซ์ยูสที่จะเกิดขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ โครงการนี้จะมอบประสบการณ์เพิ่มเติมในการใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจ และเสริมความสะดวกสบายให้แก่ผู้สัญจรทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะเชื่อมเส้นทางของระบบรถไฟฟ้า BTS  ณ สถานีศาลาแดง และระบบรถใต้ดิน MRT ณ สถานีสีลม

ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์คมีความโดดเด่นทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ผสมผสานนวัตกรรมที่ล้ำสมัยทางเทคโนโลยี โดยการออกแบบนั้น ได้ผ่านการทดสอบระดับสูงภายในอุโมงค์ลม เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างจะปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับวาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ และเพื่อให้แขกที่พัก ผู้เช่าอาคาร หรือผู้อยู่อาศัย ได้มั่นใจในความปลอดภัย ดุสิตธานีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานลม ทั้งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบโมเดลของโครงการฯ ในอุโมงค์ลมระดับโลกที่ประเทศแคนาดา

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มีมูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 23 ไร่ ตรงข้ามสวนลุมพินี เป็นจุดเชื่อมต่อย่านที่สำคัญของเมืองหลวงทั้งสี่ย่าน คือย่านเมืองเก่ากับย่านเมืองใหม่ ย่านธุรกิจ กับย่านการเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  เป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นภายใต้บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย ความร่วมมือของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน