พฤกษาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ “ลดใช้พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน”

พฤกษาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน “ลดใช้พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน”ผ่าน 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรม “Pruksa Save The World” โดยมี นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 15,870 ขวด มอบให้กับพระเอกพล อคฺคปญฺโญ พระวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวรได้มากถึง 1,058 ผืน ทำให้ช่วยลดขยะพลาสติกและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก,กิจกรรม “Pruksa Lady’s Month” นำบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วมอบให้กับคุณพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรม “Pruksa No Plastic Bag” มอบถุงผ้าให้กับพนักงานที่ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ของพฤกษาในด้าน HEART to EARTH ที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป