“กลุ่มหมอเสริฐ” เข้าวิน! ชนะ CP ขาดรอย คว้าโครงการอู่ตะเภา เสนอรัฐกว่า 3 แสนล้านบาท

สะพัด “กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส” ที่นำโดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เข้าวินโครงการพัฒนาเมืองการบินอู่ตะเภา เหตุเสนอผลตอบแทนให้รัฐกว่า 3 แสนล้านบาท ขณะที่เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเปิดซอง “กลุ่มธนโฮลดิ้ง ” ที่นำโดยเครือซีพี ให้ผลตอบแทนราว 1 แสนกว่าล้านบาทเท่านั้น

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี หลังศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาให้สิทธิเข้าประมูลต่อ โดยพีพีทีวีอ้างอิงถึงรายงานข่าวระบุว่า

“ผลการเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ข้อเสนอด้านราคาในวันนี้ พบว่าเอกชนที่เสนอราคาสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งมีการเสนอราคาให้ผลตอบแทนรัฐ 3.01 แสนล้านบาท ขณะที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี ที่มีการเปิดซองข้อเสนอในครั้งนี้ เสนอให้ผลตอบแทนรัฐประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาท ส่วนข้อเสนอของกลุ่ม Grand Consortium ก็ยื่นข้อเสนออยู่ที่ราว 1 แสนล้านบาท ทำให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และจะเข้าสู่การเจรจาก่อนที่จะมีการลงนามสัญญา”

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบไปด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 45% บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้น 35% และบมจ.ซิโน-ไทย STEC ของตระกูลชาญวีรกูล ถือหุ้น 20% ขณะที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบไปด้วยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ Orient Success International Limited

ด้าน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า กระบวนการต่อไป จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอราคา) ของผู้ยื่นเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯจะทำการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำร่างสัญญา และรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

สำหรับ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทยในอนาคต

Source