เอไอเอส ยืนหนึ่งบริษัทไทยเพียงรายเดียว ติดอันดับ Top 200 สุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลก Global 2000 :World’s Best Employers 2019 โดย Forbes

ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งนโยบายการ Transform องค์กรสู่การเป็น Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าส่งผลให้ “เอไอเอส” เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ติดTop 200 จากการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลกGlobal 2000 : World’s Best Employers 2019โดย นิตยสารฟอร์บส (Forbes) นิตยสารด้านธุรกิจและการลงทุนชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา

นางสาวกานติมาเลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า “การที่เอไอเอสได้รับการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลกประจำปี 2019 จาก Forbes ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการTransformation จากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมมาเป็นผู้ให้บริการด้าน Digital Life Service Provider ตลอดช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเอไอเอสได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุค Digital Disruption โดยได้ผลักดันกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่เปิดกว้างเพื่อขยายฐานธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงมุ่งส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้เป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญในสายอาชีพสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าในทุกบริบทของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

เอไอเอส ได้ส่งเสริมศักยภาพของคนภายในองค์กรผ่านโปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการรู้จากล้ม ที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำไม่กลัวที่จะล้มและพร้อมเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลัง “เพราะทุกครั้งที่ล้มเราได้เรียนรู้” และนอกจากนั้น เอไอเอส ยังได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน (Stakeholder) จึงได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนสังคมผ่านโครงการต่างๆอาทิ Academy for Thais ยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมไปถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 2 ด้านได้แก่ด้านสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชันอสม. ออนไลน์และด้านการเกษตรกรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

และในปี 2020 เป็นต้นไปภายใต้วัฒนธรรมใหม่ FIT FUN FAIR : FIT การมีสุขภาพที่ดีพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ส่งมอบงานเหนือความคาดหมาย, FUN ทุกความท้าทายความคือสนุกมีความสุขคิดบวกและ FAIR มีความเท่าเทียมยอมรับและเปิดใจและมอบรางวัลให้กับงานที่มีคุณภาพจะช่วยทำให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งไปสู่การเป็น Digital Life Service Provider ด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญที่ยังทำให้เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นเบอร์ 1 ได้จนถึงทุกวันนี้”

ดังนั้น ด้วยศักยภาพของพนักงานและนโยบายการพัฒนาบุคลากรของทีมผู้บริหาร ส่งผลให้เอไอเอสสามารถก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและยังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย

โดยการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างแห่งปีครั้งนี้จัดโดยนิตยสารฟอร์บส (Forbes) นิตยสารด้านธุรกิจและการลงทุนชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับและมีกลุ่มผู้อ่านเป็นนักธุรกิจทั้งใน สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากวิธีการทำ Global poll และ Regional surveys รวมถึงได้รับคำแนะนำจากพนักงานทั่วโลกกว่า 1.4 ล้านราย