“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” คว้ามาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP รายแรกของไทย ยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ส่งออกประเทศญี่ปุ่น

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดเข้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเกษตรปลอดภัยASIAGAP และ JGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกจาก“สิงห์ปาร์ค เชียงราย”ปลอดภัยสามารถซื้อไปรับประทานได้อย่างมั่นใจและนำไปวางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้

โดย “บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด”ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในไทยที่ยกระดับมาตรฐานผลผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จนได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยASIAGAP และ JGAPซึ่งประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับการรองรับมาตรฐานนี้มีเพียง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันโดยมี คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (กลางขวา) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นำทีมเข้ารับมอบ

สำหรับ“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” มีเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไร่ ภายในโครงการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกชา และพืชพรรณทางการเกษตรนานาชนิด อีกทั้งได้มีการต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆมากมาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (Edutainment)ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย