เคาะค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ”บางปะอิน-โคราช” 4 ล้อสูงสุด 255 บาท ปรับขึ้นทุก 5 ปี

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม มอเตอร์เวย์ ”บางปะอิน – นครราชสีมา” เก็บค่าแรกเข้ารถ 4 ล้อ ที่ 10 บาท และเก็บตามระยะทาง ขั้นต่ำ 1.25 บาท/กม. โดยปรับทุก 5 ปีตามอัตราดัชนีผู้บริโภค

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 11 ก.พ. ว่า ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. ….

โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง สำหรับ 3 ประเภท ได้แก่ รถ 4 ล้อ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 255 บาท

รถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 408 บาท และรถเกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาท

โดยกรณีมีเศษไม่เกิน 5 บาท ให้ปัดเศษออก หากเศษเกิน 5 บาทแต่ ไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเพียง 5 บาท

จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ตลอดอายุ 30 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวง ประกาศกำหนดเป็นต้นไป

สำหรับมอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-นครราชสีมา มี ระยะทางทั้งสิ้นรวม 196 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า 80 – 90% ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีนี้

โดยเป็นโครงการที่มีการควบคุมทางเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรเข้า-ออกได้ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง และมีการเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านบางปะอิน 2.ด่านวังน้อย 3.ด่านหินกอง 4.ด่านสระบุรี 5.ด่านแก่งคอย 6.ด่านมวกเหล็ก 7.ด่านปากช่อง 8.ด่านสีคิ้ว และ 9.ด่านขามทะเลสอ

Source