“วรวุฒิ อุ่นใจ” ลาออกจากประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เดินหน้าเส้นทางการเมือง “พรรคกล้า”

วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ CEO ออฟฟิศ เมท ได้ประกาศลงจากตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเดินหน้าเส้นทางการเมืองเต็มตัว มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

โดยที่วรวุฒิเป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เรื่อง Duty Free ในสนามบิน ที่ไม่ควรผูกขาดเพียงแค่รายเดียว แต่ก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการประมูลรอบใหม่เท่าไรนัก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วรวุฒิได้โพสท์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Worawoot Ounjai ถึงการเริ่มต้นการทำงานด้านการเมืองอย่างเต็มตัวเป็นวันแรก นั่นคือการเป็นสมาชิก “พรรคกล้า” ที่ก่อตั้งโดย “กรณ์ จาติกวณิช” และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายราย

ในวันนี้ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ส่งจดหมายแจ้งสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการถึงการลงจากตำแหน่งของวรวุฒิ มีใจความดังนี้

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า นายวรวุฒิ อุ่นใจ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ในวาระ พ.. 2561 – .. 2563 ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามที่ตั้งใจไว้ ทําให้ไม่สามารถสละเวลาเพื่อบริหารงานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

นการนี้ ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงขอเรียนแจ้งมายังท่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบ และจะได้ไม่เกิดความสับสน ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารักษาการในตําแหน่งประธานสมาคมฯ จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระพ.. 2563-2565 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และจะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบต่อไป