คำชี้แจงจากบิ๊กซี กับมาตรการรับมือโควิด-19

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยกดดันต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานในสาขาที่มีลูกค้าต่างชาติและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ได้เตรียมมาตรการหลากหลายระดับและมอบหมายให้แต่ละสาขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้จุดคัดกรอง-ตรวจอุณหภูมิร่างกายในสาขาทั่วประเทศ การแจกผ้าปิดปากอนามัยให้กับพนักงานและ PC ทุกคนที่ทำงานในสาขาเพื่อให้พนักงานและPC ทุกคนใส่ตลอดเวลา การจัดเตรียมสบู่เหลวล้างมือแบบกดติดตั้งหรือวางอยู่ในห้องน้ำทั้งลูกค้าและพนักงานและให้แม่บ้านดูแลรับผิดชอบเติมให้เพียงพอ การทำความสะอาดตระกร้าแดงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้งและหมั่นทำความสะอาด counter ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงโต๊ะ-เก้าอี้ food court ที่จับราวบันได, ผนังลิฟท์และพื้นที่ส่วนกลางที่มีลูกค้าใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดจนแจ้งร้านค้าใน Plaza ให้ปฏิบัติด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี บริษัทคาดหวังว่าสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลายลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน โดยในช่วงนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จะดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดต่างๆ ภายในห้างอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่