คิง เพาเวอร์ มหานคร เรื่อง ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางปฏิบัติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงการณ์วันที่ 16 มีนาคม 2563 ว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากสถานการณ์                โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ส่งตรวจคัดกรอง            ที่สถาบันบำราศนราดูร หลังมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาโดย คิง เพาเวอร์ มหานคร มีการสั่งปิดอาคารทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ในการป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงแนวทางปฏิบัติของ คิง เพาเวอร์มหานครที่เน้นความห่วงใยลูกค้า พนักงานและสังคมจึงขอสรุปรายละเอียดการดำเนินการ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

  1. มีการสั่งปิดอาคารทันทีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ต่อเนื่อง 14 วัน ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และทำการ ฉีด พ่น อบ ฆ่าเชื้อ ทุกพื้นที่ในอาคาร
  2. เฝ้าระวัง โดยติดตามอาการพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ หรืออุปกรณ์ร่วมกับพนักงานดังกล่าวแล้วอย่างใกล้ชิดและให้หยุดปฏิบัติงาน14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563
  3. อำนวยความสะดวกแจ้งปิดบริการและยินยอมการคืนสิทธิ์แก่ลูกค้าที่จองใช้บริการล่วงหน้าสำหรับ มหานคร สกายวอล์ค และ ห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-677-8721

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิง เพาเวอร์ มหานคร ตระหนักดีถึงข้อกังวลและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการควบคุม ป้องกัน อย่างเข้มงวด ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานเป็นสำคัญ