งานสถาปนิก’63 ประกาศเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 7-12 กรกฎาคมนี้

งานสถาปนิก’63 ปรับแผนเดินหน้าต่อโดยขยับไปจัดในระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคมนี้ พร้อมเตรียมมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเข้าจัดแสดงและเข้าชมงาน

ด้วยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19ที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั่วโลกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้จัดงานสถาปนิก’63จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานไปเป็นระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี พร้อมเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไว้รองรับอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่า “งานสถาปนิกถือเป็นงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกทางคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ชมงาน ผู้เกี่ยวข้องจึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานไปเป็นระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคมนี้ โดยการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ซึ่งทางคณะผู้จัดงานฯก็ได้เตรียมมาตรการด้านสาธารณสุขไว้รองรับแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ”

ดร. วสุ โปษยะนันทน์ ประธานการจัดงานสถาปนิก’63 กล่าวว่า “สำหรับงานสถาปนิก’63 เราตั้งใจจัดในธีม “มองเก่าให้ใหม่: Refocus Heritage” ซึ่งเป็นการปรับมุมมองในการมองและการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมใหม่เป็นการปรับจูนความคิดให้มองสิ่งเดิม ๆ แตกต่างออกไป ซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งสถานการณ์ไวรัสในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าการปรับตัวปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเสมอ และเราหวังว่าการเลื่อนกำหนดการจัดงานสถาปนิก’63 ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทั้งในส่วนของผู้มาจัดแสดงสินค้า รวมถึงผู้เข้าชมงานเองสามารถมางานสถาปนิก และเดินชมนวัตกรรมและนิทรรศการต่างๆ ได้อย่างอุ่นใจเช่นเคยครับ”

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้บริหารงานสถาปนิก’63 กล่าวว่า “งานสถาปนิกเป็นเวทีสำคัญของวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการมาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อแสดงศักยภาพ โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการพร้อมร่วมจัดแสดงงาน และสนับสนุนอุตสาหกรรมกว่า 700 บริษัทจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในส่วนของกลุ่มผู้ซื้อเราได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปนิกผู้ประกอบการด้านอาคารและการก่อสร้างการออกแบบตกแต่งภายในบริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ จากกลุ่มประเทศ CLMV ที่กำลังมีการพัฒนาโครงการก่อสร้างมากมายภายในกลุ่มประเทศนั้น”

นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า “อย่างที่เราทราบกันดีว่าการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพบปะเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจและผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ มีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย และมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าของไทยสู่ระดับสากลโดยการออกแคมเปญ Exhibiz in Market และASEAN+6 Privilege Campaign สนับสนุนค่าใช่จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมชมงานจากต่างประเทศ”

ด้วยความคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานอย่างสูงสุด ทางคณะผู้จัดงานได้ร่วมกับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในการวางมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคระบาดภายใต้การควบคุมของระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมสัมมนาเเละนิทรรศการ มอก.22300 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านดังนี้

  1. เตรียมแอลกอฮอล์บริการลูกค้าณทางเข้าอาคารหลักห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาด
  2. ติดตั้งเครื่องเทอร์มัลสแกน (Thermo scan) บริเวณทางเข้าอาคารหลักและหน้างานสำหรับคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องคัดแยกเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการ
  3. จัดเตรียมอุปกรณ์เทอร์มัลสแกน (Thermo Gun) สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วยโดยมีการติดสติกเกอร์ต่างสีในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เข้าร่วมงานได้รับการตรวจคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  4. เตรียมห้องปฐมพยาบาลเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประจำการ
  5. ประสานทีมแพทย์และพยาบาลจากสถาบันบำราศนราดูรให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์
  6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
    โคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาด
  7. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณห้องจัดงานจุดบริการอาหารเครื่องดื่มห้องน้ำและอื่นๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่จัดแสดงงานทั้งการก่อสร้างและหลังจากการรื้นถอน
  8. จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

งานสถาปนิก’63 “มองเก่าให้ใหม่: Refocus Heritage” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.architectexpoasia.com