ประกาศ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์

สืบเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ในวงกว้าง โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง 12 เมษายน 2563 ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภค) นั้น

ในการนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ อันประกอบด้วยเดอะมอลล์ทุกสาขา (ยกเว้นนครราชสีมา), ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขดังกล่าว โดยจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึง 12 เมษายน 2563 ยกเว้นพื้นที่และบริการดังต่อไปนี้ยังให้บริการตามปกติ

1)       กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา ยกเว้นสาขา I’m China Town

2)       เทคโฮม ฟู้ดฮอลล์ ฟู้ดคอร์ท  (เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น)

ยกเว้น กูร์เมต์ อีท ชั้น 6 สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ปิดให้บริการ

3)       ร้านขายยา รวมทั้งร้าน Boots และ Watson

4)       ร้านอาหาร (เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น)

5)       สินค้าเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีพ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และในขณะนี้มีความพร้อมในการบริการสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบริการลูกค้าอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง อีกทั้งยังพร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนและสังคมไทยเพื่อฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด