“สยามคูโบต้า” สนับสนุนกรมควบคุมโรค และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงิน 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 (Coronavirus Disease 2019) ที่แพร่ระบาดไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “สยามคูโบต้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมไปถึงลดภาระ และความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น และนับวันยิ่งขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ที่กำลังเปิดรับผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา อีกจำนวน 500,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่มีความต้องการในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นในการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม สยามคูโบต้าได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มาติดต่อทุกท่าน รวมทั้งขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ทุกท่านสามารถใช้บริการและติดต่อกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง สยามคูโบต้ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมตลอดไป พร้อมกันนี้ สยามคูโบต้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ได้โดยเร็วที่สุด”