‘Globish’ เผยช่วงกักตัวดันคลาสเรียนเด็กโต 350% ล่าสุด ใจดีเปิดคลาสไลฟ์สอน ‘ฟรี’ ด้วยเลย

จากวิกฤต ‘โควิด-19’ ได้ส่งผลกระทบนักเรียน-นักศึกษาทั่วโลก ล่าสุด “UNESCO” คาดการณ์ว่ามีนักเรียน-นักศึกษากว่า 363 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบ ซึ่งในประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า โดยในช่วงวันที่ 15-20 มีนาคมที่ผ่านมา คลาสการเรียนกับ Globish kids ในรูปแบบ 1 on 1 Class หรือเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู ที่ผู้เรียนต้องวัดระดับภาษาเพื่อค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับตัวเองนั้น มีการเติบโตถึง 250-350% เนื่องจากผู้ปกครองพยายามหากิจกรรมให้ทำยามว่าง จากเดิมที่ต้องไปเรียนพิเศษข้างนอก ก็มาเรียนที่บ้านแทน

“ปกติคลาสเรียนเด็กเราจะอยู่ที่วันละ 100 คลาส ตอนนี้เพิ่มเป็น 250-350 คลาสและยังเติบโต เราเลยต้องนำโค้ชในเครือข่ายมาเปิด slots เพื่อสอนเพิ่มให้เพียงพอกับควาต้องการของนักเรียนที่เป็นเด็กอายุ 7-14 ปี ส่วนคลาสผู้ใหญ่ไม่เติบโต แต่เปลี่ยนช่วงเวลาเรียนจากวันหยุดมาเป็นวันธรรมดาเน้นเรียนกลางคืน”

และเพื่อให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากการโรคระบาด รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Globish ได้จัดโครงการ Summer Class by Globish Kids โดยการเปิดคลาส เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้นักเรียนทั่วประเทศ โดยโครงการจะมีคลาสรูมที่พร้อมรองรับผู้เข้าเรียนกว่า 100,000 คน โดย 1 คลาสรูมสามารถรองรับนักเรียนได้ 1,000 คน โดยจะมี 20 คลาสรูมภายในเดือนมีนาคม และจะขยายอีก 80 คลาสรูมในเดือนเมษายน

ทั้งนี้ หลักสูตรจะครอบคลุมผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษที่รวบรวมคำศัพท์ และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ทักษะการพูด สนทนาตอบโต้ และทักษะการฟังให้เข้าใจ ในหัวข้อเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเกมที่สนุกเพื่อไม่ให้น่าเบื่อ ด้วยโค้ช Globish Kids กว่า 70 ราย แบ่งเป็นครูชาวไทย 30 คน และครูชาวต่างชาติ 40 คน ซึ่งชาวต่างชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพื้นฐาน (Native Speaker)

และด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดผ่านระบบ Live Interaction ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนได้แบบเรียลไทม์ผ่าน Comment, Poll และ Q&A อีกทั้งครูผู้สอนยังสามารถเลือกนักเรียนในห้องเรียนตอบคำถาม หรือถามคำถามผ่านแพลตฟอร์มทั้งในรูปแบบ Live Video และแบบเสียงได้อีกด้วย ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถตอบโต้กับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการเรียน E-Learn อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรถูกออกแบบการเรียนมาให้เหมาะกับระดับภาษาของเด็กไทยส่วนมาก จึงไม่ได้เจาะจงระดับภาษาของผู้เรียน เพราะเน้นการสอนแบบสดผ่านระบบ Live Interaction ออนไลน์ ด้วยครูผู้สอน 1 คน กับผู้เรียนหลายคน (มากสุด 1,000 คนต่อ 1 คลาสรูม) ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนกับ Globish kids ในรูปแบบ 1 on 1 Class ที่เป็นครูผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 1 คน และในระหว่างเรียนสามารถโต้ตอบกับโค้ชได้ทันทีผ่าน VDO Call ออนไลน์ รองรับทุกเครื่องมือสื่อสารทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและเข้าเรียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 โดยลงทะเบียน และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ Globish kids หรือhttp://bit.ly/3d8oIcj จากนั้นสามารถจองคลาสเรียนที่ต้องการ และเข้าเรียนตามวัน เวลาที่จองไว้ได้เลย พร้อมสามารถติดตามอัพเดตข่าวสาร และกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กแฟนเพจ @GlobishKids

#Globish #Startup #EdTech #Positioning