Pay It Forward ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ สนับสนุนน้ำดื่มแก่โครงการ One Man & The Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย

นายเอกชัย วรรณแก้ว ประธานโครงการ Pay It Forward ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ  นางสาวจารุวรรณ เวชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  มอบน้ำดื่มให้แก่ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง องค์การสะพานปลา เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรม One Man & The Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย กับภารกิจเพื่อหวังช่วยปลุกจิตสำนึกให้คนไทยยกระดับความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลให้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย นายพีรวัฒนก์ ประดับวงษ์ยินดี รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา และนายสุรศักดิ์ สีลูกวัด ผู้จัดการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ณ องค์การสะพานปลา เมื่อเร็วๆ นี้