‘ซิกน่า’ ร่วมมือปกป้องคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด–19) ที่มีแนวโน้มการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยได้ทำการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยได้ให้พนักงานหลายแผนกทำงานจากที่บ้านและเน้นย้ำความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับซิกน่า และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำทางด้าน Digital Health Platform ของซิกน่าในประเทศไทย

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า“จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน เราจึงจัดให้มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการป้องกันให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อของซิกน่า การตั้งจุดเฝ้าระวังและจุดคัดกรองอย่างเหมาะสมที่บริษัทฯ ตลอดจนการให้พนักงานหลาย ๆ แผนกทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า พนักงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เราขอยืนยันว่าเรายังสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของซิกน่า เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความอุ่นใจ และเน้นย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าทุกคน”

ทั้งนี้ซิกน่าได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • Call Center ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758 หรือ 02-853-0000
    • สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการทั่วไป

วันจันทร์ – วันอาทิตย์    เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพมิติใหม่

ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)     เวลาทำการ 08.00 – 23.00 น.

  • Cigna Travel Emergency Hotline ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ
  • โทร 02-205-7758 สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • E-mail : customerservice@cigna.com
  • Facebook : Cigna Thailand / เว็บไซต์ https://www.cigna.co.th

นอกจากนี้ ซิกน่าได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยสามารถติดต่อได้ที่ THCIPCLClaimAdmin@Cigna.com

คุณธีรวุฒิ กล่าวเสริมว่า “ในสถานการณ์นี้ พวกเราทุกคนพึงร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ด้วยการเตรียมแนวทางการป้องกันที่ดีและการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซิกน่าเองได้นำความรู้และเทคนิคการดูแลตนเองให้ปลอดภัยมานำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทางเฟสบุคเพจ Cigna Thailand หรือ LINE Official @Cigna Thailand”

 

ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ท่านถือ หรือต้องการติดต่อในด้านอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในทุกช่องทางข้างต้น และซิกน่าขอขอบคุณในความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน และขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่ออำนวยความสะดวก มอบความอุ่นใจ และอยู่เคียงข้างท่าน เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน