โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า ประกาศไม่ขึ้นค่าเทอมปีหน้า ลดค่าเทอม 30% สำหรับเรียนออนไลน์

โรงเรียน DBS Denla British School มอบส่วนลดค่าเทอม 30% สำหรับเรียนออนไลน์ พร้อมประกาศนโยบาย ไม่ขึ้นค่าเล่าเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลก แน่นอนว่าหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

โรงเรียน ดีบีเอส เด่นหล้า บริติช สคูล เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อรัฐบาลมีคำสั่งให้ทุกโรงเรียนปิดการเรียนการสอนชั่วคราว นักเรียนและครูต้องปรับมาใช้การเรียนการสอนแบบทางไกลด้วยระบบออนไลน์แทน

คณะกรรมการบริหาร นำโดย ดร. ต่อยศ และ ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ สองพี่น้องทายาทของ อาจารย์ อารย์ ปาลเดชพงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเครือเด่นหล้า ตระกูลผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษามากว่า 40 ปี รวมไปถึงทีมผู้บริหารอาวุโส มาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่ของโรงเรียนดีบีเอส จึงปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ว่าด้วยการชำระค่าเทอม

โดยสำหรับเทอม 3 ของปีการศึกษานี้ หากโรงเรียนยังต้องดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์อยู่ ดีบีเอสจะมอบส่วนลด 30% ให้กับทุกครอบครัว

รวมถึงไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 แม้ว่าโรงเรียนจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งตามปกติโรงเรียนนานาชาติชั้นนำทุกแห่งจะขึ้นค่าเล่าเรียนทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น