เอไอเอส ผนึก ทีมวิจัยวิศวะ จุฬาฯ ต่อเนื่อง สนับสนุนระบบสื่อสารเสริมประสิทธิภาพ “น้องปิ่นโต” หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่งอาหารและยา

เอไอเอสผนึก ทีมวิจัยวิศวะ จุฬาฯ ทำงานต่อเนื่อง เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสารช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุด สนับสนุนระบบสื่อสารให้แก่ทีม CU-RoboCovidคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาระบบสื่อสารของ “น้องปิ่นโต” (Quarantine Delivery Robot) หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถส่งอาหารและยาระยะไกลพร้อมพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ (QuarantineTelepresence)

สำหรับคุณสมบัติการใช้งาน “น้องปิ่นโต” หุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกล เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย

1.ช่วยขนส่งอาหาร​ ยา​ เวชภัณฑ์แก่คนไข้​ ผ่านควบคุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ​ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยง จากการต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ​และยังสามารถคอยเฝ้าระวังดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดแทนได้อีกด้วย

2.ช่วยในการสื่อสารระยะไกลผ่านหน้าจอที่ติดอยู่ ณ​ รถเข็นด้วยการควบคุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารไร้สาย​ ช่วยให้แพทย์​ พยาบาล​ สามารถติดตามดูแลคนไข้ได้ตลอดเวลา​ โดยระบบนี้จะช่วยลดทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องทิ้งทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนโซนการตรวจและลดระยะเวลาการเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ หุ่นยนต์ปิ่นโต (Quarantine Delivery Robot) และระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ (Quarantine Telepresence) ได้ถูกทยอยติดตั้งพร้อมใช้งานแล้ว โดยเริ่มต้นที่

1. โรงพยาบาลรามาธิบดีหุ่นยนต์ปิ่นโตจำนวน 1 ตัว ที่มาพร้อมระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 6 เครื่อง
2. โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทรเริ่มใช้ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้จำนวน 17​เครื่อง