เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบเงิน 10,000,000 บาท สนับสนุนการพัฒนาชุดคัดกรอง COVID-19 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี และมีนโยบายตอบแทนสังคมผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ล่าสุด ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) สมทบทุนการพัฒนาชุดคัดกรอง COVID-19 แบบรวดเร็ว ผ่านทางคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน