นีโอ คอร์ปอเรท มอบเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เพื่อสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน ณ อาคารวชิรญาณวงศ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้