คนไทยไม่ทิ้งกัน เซ็นทรัลพัฒนา ห่วงใยเหตุการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งทีม FIREMAN อุปกรณ์ดับไฟ และน้ำดื่ม สนับสนุนร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อชาวเชียงใหม่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในนาม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับพันธมิตร 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย คณะครูฝึกขั้นสูงลีดเดอร์ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาฯ หน่วยบรรเทาภัยเฉพาะกิจ และอาสาสมัครจากศูนย์พญาอินทรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกการทุ่มเทและขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียจากความเสียสละอันกล้าหาญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผืนป่าของไทย อีกทั้งจัดทีมอาสาสมัครด้วยใจรวมพลัง ร่วมใจดับไฟป่า ณ จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนทีม Fireman และ อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อาทิ สายส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ชุดป้องกันไฟนอกอาคารและเครื่อง SCBA (เครื่องช่วยหายใจ) และน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด

เพื่อร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานให้เกียรติรับมอบจากคณะผู้บริหารของเซ็นทรัลพัฒนา นำโดย คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ, คุณธนัชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตและ คุณศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่