Grow with Google อัปเดตเว็บไซต์ใหม่ มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

Grow with Google อัปเดตเว็บไซต์ใหม่เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ รวมทั้งคนไทยทุกคนที่กำลังอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการนำเสนอเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและพนักงาน ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่ในขณะนี้ต้องหันมาทำงานจากบ้าน และจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้คนไม่ขาดการติดต่อ โดยสรุปออกเป็น

  1. ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  Hangouts Meet

  2. ดำเนินธุุรกิจของคุณได้ทุกที่ ด้วย G Suite เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น และทีมงานไม่พลาดการติดต่อกัน รวมทั้งอัปเดตธุรกิจให้ลูกค้าทราบด้วย Google My Business

  1. สอนได้จากทุกที่ สำรวจแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เพื่อช่วยให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google อาทิ G Suite for Education และ Google Classrooom เป็นต้น

  1. เรียนรู้ได้จากทุกที่  โดยมี Skillshop เป็นศูนย์รวมการเรียนเพื่อความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google ผ่านทางออนไลน์ฟรี  รวมทั้ง Primer แอปพลิเคชันฟรีที่นำเสนอบทเรียนสั้น ๆ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

 

Grow with Google เป็นโครงการริเริ่มระดับโลกที่ Google มุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้คนด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และบริการต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนทั่วโลกและสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ Grow with Google ในประเทศไทย ได้ ตอกย้ำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรอบรม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล เช่น การหางาน การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเว็บไซต์ Grow with Google ได้ที่ลิงก์นี้