โอกาสสำหรับสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านสุขภาพมาถึงแล้ว! กับโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startupและนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการ“Life Sci. Level Up Challenge 2020”เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัท Startupและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่  ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก20 ทีมจะได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแบบเจาะลึกกับวิทยากรชื่อดังที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน30 ชั่วโมง และร่วมพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า300,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน นี้โดย 20 ทีมที่ผ่านคัดเลือก จะเข้าร่วมอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจการจัดการทางการเงินการตลาดสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทธุรกิจด้วยการเข้ารับการอบรมและการให้คำปรึกษาเฉพาะรายแบบ (Specific Development)รวมถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสตาร์อัพด้วยกันเอง ตลอดจนแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพแบบ Specific Development จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของแต่ละธุรกิจ จาก Mentor แบบใกล้ชิดและสุดท้ายทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 จะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงพบปะผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนโอกาสในการขยายตลาด และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาระยะยาวจากทีเซลล์(TCELS)นี่คือ โอกาสสำคัญทางธุรกิจที่ไม่ควรพลาดโอกาส

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัย หรือ ดำเนินงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 1. กลุ่มเวชภัณฑ์ ยา ยาสมุนไพร การรักษาแนวใหม่ บริการด้านเซลล์ และยีน  2. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัย เครื่องมืออัจฉริยะ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 3. กลุ่มระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพและ 4. กลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: LifeSciLevelup2020, Line@: LifeSciLevelup2020,Facebook: LifeSciLevelup2020, IG: LifeSciLevelup2020โทรศัพท์  02 259 5511 และ 086 781