“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหาร ร่วมเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมอบอาหารกล่องจากร้านอาหารในเครือ “เซ็นกรุ๊ป” ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และมูลนิธิต่างๆ

นายบุญยง  ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นกรุ๊ป ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 โดยเซ็นกรุ๊ปใช้ศักยภาพในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหาร ร่วมส่งมอบอาหารกล่องจากร้านอาหารญี่ปุ่นเซ็น ร้านอาหารปิ้งย่างอากะ ร้านอาหารออน เดอะ เทเบิล ร้านอาหารเขียง และร้านอาหารอื่น ๆ ในเครือ “เซ็นกรุ๊ป”  ให้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข และมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลีนิคดาวเหลือง, สถานบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต) และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รังสิต, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเปาโลรังสิต, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสิริธร, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง นอกจากนี้ ยังมอบวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารอีกด้วย”

เซ็นกรุ๊ป ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ด้วยการส่งมอบอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นการขอขอบคุณและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน