มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM2 ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณเคนจิ ฟุจิตะ  กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) คุณสุพร วัธนเวคิน  ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM2 พร้อมทั้งสิ่งของที่จำเป็น และอาหารปรุงสำเร็จให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมีคุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และคุณอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์