ไอติม พริษฐ์ ผุดไอเดียปั้น “StartDee” แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา จับมือเอไอเอสเปิดโอกาสให้เด็กไทยทั่วประเทศเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

เพราะการเรียนรู้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ สำหรับเด็กไทยกว่า 8 ล้านคนที่ต้องถูกเลื่อนเปิดเทอม จนทำให้ช่วงเวลาในการเรียนรู้ขาดหายไป ไอติม พริษฐ์วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอหนุ่มรุ่นใหม่ บริษัทเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดจึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา“StartDee” ที่เปรียบเสมือน “Netflix ของการศึกษาไทย” เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในทุกวิชาทุกระดับชั้น ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้การเรียนการสอนในรูปแบบ Personalized Learning โดยเตรียมปลดล็อคให้เรียนฟรีในช่วงโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 18พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้ โดยได้ประกาศจับมือกับพาร์ทเนอร์หลักอย่าง เอไอเอส ซึ่งเป็น Digital Infrastructure โครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานหลักของประเทศที่มาในบทบาทของผู้ให้บริการด้าน Digital Life Service Provider ในการร่วมสร้างสรรค์บริการและคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย ผ่านศักยภาพเครือข่ายดิจิทัลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบบริการและคอนเทนต์ด้านการศึกษานี้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างง่ายขึ้น และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ‘StartDee’ ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการ ส่งเสริม และใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงที่สุด โดยเล็งเห็นถึงความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันของผลลัพธ์และประสบการณ์การเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างง่ายคือ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ มีผลการเรียนที่เทียบเท่ากับโรงเรียนชั้นนำระดับโลก ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่ง อาจจะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือคุณครูที่มีไม่พอสำหรับทุกระดับชั้น เป็นต้น StartDeeจึงถูกพัฒนาให้เป็นเหมือน ‘Netflix ของการศึกษาไทย’ ให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนในทุกวิชา ทุกระดับชั้น ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “ A Good Start For All”

โดยจุดเริ่มต้นของการศึกษาทีดีนั้นคือการที่เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักเนื้อหาวิชาการ และที่สำคัญคือตรงตามความต้องการความถนัดและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดย StartDee ได้มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ ‘Personalized Learning’ ที่จะช่วยแนะนำลำดับของวิดีโอ และปรับความยากง่ายของคำถามหรือเนื้อหาบทเรียน ตามความถนัด และพัฒนาการของเด็กนักเรียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อาจแตกต่างกันของนักเรียนทุกคน นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันStartDeeตามวิสัยทัศน์ “ A Good Start For All คือการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน StartDee ได้อย่างเท่าเทียมกัน จะต้องครอบคลุม 3 เรื่องหลัก นั้นคือ

  1. ทุกคน – ด้วยราคาที่ถูกมาก ครอบคลุมทุกระดับชั้น(ป.1 – ม.6) เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  2. ทุกวิชา – ครบถ้วนด้วยเนื้อหาของทุกวิชาในโรงเรียนและเนื้อหาพัฒนาทักษะด้านอื่นของเด็กๆ ทั้งในรูปแบบวิดีโอ แบบฝึกหัด หรือข้อสอบจำลอง
  3. ทุกระบบ – มีความเสถียรและง่ายต่อการใช้งาน ทุกระบบ ทุกหน้าจอมือถือและแท็บเล็ต

การเลื่อนเปิดเทอมของโรงเรียนได้สร้างความกังวลให้กับนักเรียนและผู้ปกครองว่าจะเรียนไม่ทันเนื่องจากปีการศึกษาที่ถูกบีบให้แคบลง รวมถึงข้อสังเกตจากสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าการขาดหายจากการเรียนรู้ไป 6 สัปดาห์อาจส่งผลให้ความรู้ของนักเรียนหายไปถึงครึ่งปีการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และไม่จำเป็นต้องรอ StartDee จึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีในช่วงที่ถูกเลื่อนเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคมผ่านโครงการ “School For All” ที่ประกอบไปด้วย 3 บริการพิเศษ

  1. FREE Self-Learning ปลดล็อคให้เด็กเข้าเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทุกส่วนในแอปพลิเคชันฟรี ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอและแบบฝึกหัด โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทุกวิชาหลักในระดับชั้นของมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ พ.ค.) และประถมศึกษา (ตั้งแต่ มิ.ย.)
  2. FREE Online Class จัดการสอนเพิ่มเติมทุกวันฟรีโดยครูชั้นนำในแต่ละวิชาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น. ผ่านการไลฟ์สตรีมในแอปพลิเคชัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น ม. 6 และ ม.3
  3. FREE Internet with AIS ร่วมมือกับเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เอไอเอส เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเรียนการสอนให้กับเด็กไทยอย่างมีคุณภาพทั่วประเทศ

โดย นางสาวเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอสกล่าวถึงบทบาทของเอไอเอสในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาเด็กไทย ว่า “เอไอเอส มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนการศึกษาของเด็กและคนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่จะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำให้หลายๆ อย่างเปลี่ยนไป แต่เรามั่นใจว่า หลังจากสถานการณ์สงบลงการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จะเป็น New Normal ที่ทุกคนคุ้นชิน ดังนั้นการได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มากความสามารถอย่างแอปพลิเคชัน StartDee ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีจากทางเอไอเอส

โดยครั้งนี้ AIS และ StartDee ได้รวมพลังกันขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทยผ่านระบบออนไลน์ครั้งสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กไทยและคนไทยได้เข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเอไอเอสได้นำแพลตฟอร์ม และเครือข่ายที่แข็งแกร่งมาร่วมส่งมอบการบริการและคอนเทนต์คุณภาพด้านการศึกษาให้เข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ เพียงคลิกเดียวผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเอไอเอสได้ทุ่มเทสรรพกำลัง ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากร มาสนับสนุนใน 4 ด้านหลัก ประกอบไปด้วย

  1. นำจุดแข็งทางด้านวิดีโอแพลตฟอร์มมาช่วยสนับสนุนการศึกษาโดยเปิดให้เด็กและคนไทยทุกคน ทุกเครือข่าย (แบบไม่จำกัดค่าย) สามารถเข้าถึงคอนเทนต์การเรียนการสอนคุณภาพจาก StartDee ได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY โดยจะเปิดให้บริการในอนาคต
  2. สนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดาต้า! เข้าถึงการเรียนการสอนบนแอป Startdee เป็นเวลา 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป) สำหรับผู้ที่ใช้ ZEED SIM จากเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดย AIS เปิดให้ลงทะเบียนรับซิมฟรี ผ่านทางแอป StartDee ด้วย ทั้งนี้ ZEED SIM เป็นเซกเมนต์ซิมสำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนวัยรุ่นวัยทีนใช้งานอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนในทุกวิชาทุกระดับชั้นจาก StartDee App ได้อย่างไม่จำกัดใช้ฟรีไม่เสียค่าดาต้า
  3. AIS และ Startdee จะร่วมพัฒนาคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยบุคลากรของเอไอเอสที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านดิจิทัลและเครือข่าย จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ด้วยกัน
  4. AIS และ StartDee มีแผนความร่วมมือระยะยาวร่วมกันในเชิง Innovation Partnership โดยร่วมพัฒนาในส่วน Infrastructure เช่น การนำ Big Data มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของเด็กมากขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการแอป StartDee ผ่านทางบิลเอไอเอส”

เตรียมเริ่มต้นชีวิตที่ดี ผ่านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกับ แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา “StartDee” ที่จะดาวน์โหลดมาเริ่มเรียนกันไปได้ผ่าน Google Play Store และ App Store ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและวันเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการได้ที่ www.facebook.com/startdeethailandและhttp://startdee.com