ร้านอาหารร่วมร้อย หนุน “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters ขยายโครงการทั่วทุกภาคแล้ว

“Food for Fighters :ข้าวเพื่อหมอ” โครงการจัดทำอาหารส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ มีกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารทุกภูมิภาคเข้าร่วมเกือบ 100 รายส่งอาหารให้ 20 โรงพยาบาลทั่วไทยที่กำลังรักษาผู้ป่วย COVID-19ช่วยทั้งลูกจ้างร้านอาหารมีงานทำ พร้อมส่งเสบียงและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เปิดรับการสนับสนุนทั้งวัตถุดิบและระดมทุนสาธารณะ

‘พันชนะ วัฒนเสถียร’ เจ้าของร้านอาหารอีสาน ‘เป็นลาว’ ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผู้ริเริ่มโครงการ “Food for Fighters : ข้าวเพื่อหมอ” เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมว่า จนถึงปัจจุบันได้จัดส่งอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทุกภูมิภาคที่กำลังรักษาผู้ป่วย COVID-19  แล้ว 20 โรงพยาบาล รวมกว่า 1 หมื่นกล่อง มีร้านอาหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลเข้าร่วมจากจังหวัดต่างๆ จนถึงขณะนี้ 96ร้าน อาทิ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทั้งวัตถุดิบจากผู้ต้องการมีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และทุนทรัพย์จากการระดมทุนสาธารณะ Crowdfunding โดยแพลตฟอร์มของ “สินวัฒนา” รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP (United Nations Development Programme: สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) มูลนิธิคุวานันท์ และดำเนินการรวมทั้งประสานงานการจัดส่งทั้งหมดโดย “ซิลเวอร์โวยาจ” (Silver Voyage) ซึ่งเป็นบริษัทบริการรับส่งระดับวีไอพีที่จัดการเรื่องคอลเซนเตอร์ให้แก่โครงการด้วย โดยกำหนดปิดโครงการในเฟสแรกในวันที่ 26 เมษายนนี้ และอาจจะขยายเพิ่มเติมโดยการจัดทำในลักษณะ Crowd Kitchen ให้แรงงานภาคการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมในการทำอาหารที่นอกจากจะส่งไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังจะขยายไปช่วยเหลือประชาชนและคนไร้บ้านกลุ่มที่ต้องการอาหารด้วย ทั้งนี้ยังได้กลุ่ม online influencer จากบริษัท ‘จับของร้อน’ จำกัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์กระจายข่าวไปยัง Social media ต่างๆกันอีกด้วย

“เรารู้อยู่แล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันหนักมาก และนี่เป็นหนึ่งในช่องทางที่เราพอจะช่วยได้ตามความถนัดของพวกเรา รวมถึงยังได้ช่วยเกษตรกร ผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายย่อย ร้านอาหารขนาดกลางขนาดเล็กในโครงการให้พอประทังอยู่ได้ในสภาวการณ์นี้ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ช่วยกันสนุนโครงการนี้ซึ่งส่งอาหารไปแล้วกว่าหมื่นกล่อง และน่าจะเปิดเฟสแรกในปลายเดือนเมษายน แต่เรากำลังคุยกันว่าจะขยายโครงการโดยเพิ่มโอกาสให้แก่แรงงานภาคการท่องเที่ยวมาร่วมฝึกอาชีพการทำอาหารด้วย และนอกจากจะส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังจะขยายไปยังประชาชนและคนไร้บ้านกลุ่มที่เดือดร้อนที่ยังมีอยู่อีกจำนวนมากด้วย ดังนั้นถึงตอนนี้เรายังคงเปิดรับการสนับสนุนอยู่ ยังไม่หยุดนะคะ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมืออันอย่างเข้มแข็งแล้ว เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้การก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันค่ะ” นางสาวพันชนะกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสนับสนุนโครงการนี้สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ https://social.sinwattana.com/viewCampaign/9K0P8D1SV59813 หรือสอบถามรายละเอียดและติดตามได้ที่ Facebook : Food For Fightershttps://www.facebook.com/FoodForFightersTH หรือโทรศัพท์ 02-016-9910 จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.

รายชื่อร้านอาหารและโรงพยาบาลในโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” (20 เมษายน 2563)